Rätt foder i rättan tid ger fina tackor och lamm

Rebecca Nilsson, produktchef för lamm och får i Svenska Foder, tipsar här om hur man utfodrar tackan och lammet, från tackans lågdräktighet fram till digivnings- och tillväxtperioden.

Som lammproducent vill du gärna att lammens tillväxt snabbt kommer igång och blir så hög som möjligt. Det gör man genom att se till att såväl tackan som lammen får rätt näringsämnen och rätt tillgång till foder vid rätt tillfälle i cykeln.

 -Under lågdräktigheten bör man påbörja kraftfodertilldelningen i god tid inför lamningen, så att vommen hinner vänja sig och till fullo utnyttja fodret. En dräktig tacka som får för lite foder, kommer att producera mindre råmjölk av sämre kvalitet. Hennes lamm kommer då också vara mindre och svagare. 
-Under denna tid är kraftfodertilldelningen relativt låg ändå, därför är mineralfodret extra viktigt, fortsätter hon. Det är bra att använda Fiol Vital tillsammans med Deltamin Får.

Då djuren går in i den högdräktiga tidsperioden, har man sett att en onödigt hög andel av lammdödligheten beror på en undermålig utfodring av den dräktiga tackan.
-En konsumtion som sjunker samtidigt som tackans behov av både energi och protein, framförallt vomstabilt protein, ökar – är ingen bra ekvation, säger Rebecca. I råvarusammansättningen i våra kraftfoder ser vi därför till att det ska bli ett koncentrerat kraftfoder med en hög proteinkvalitet och rätt aminosyrasammansättning.

-För att verkligen se till att tackan är mineralfoderförsörjd är det bra att även erbjuda Deltamin Får under hela dräktigheten. När så lamning är i gång, ökar tackans behov väldigt fort. Det bör man möta med en ökad giva Fiol Vital. 

Lammet föds utan immunförsvar och med små energireserver. Inom ett par timmar har därför energireserverna förbrukats och lammet är därför i stort behov av råmjölk så nära inpå födsel som möjligt.
-Råmjölken innehåller livsviktiga antikroppar för att skydda mot infektioner eftersom lammet föds utan eget immunförsvar. Se till att lammet senast inom 2-3 timmar efter födseln får i sig tillräcklig mängd råmjölk av god kvalitet. 

Vad händer om tackan drabbas av juverinflammation eller om hon inte har tillräckligt med mjölk t.ex. vid trillingfödslar? Det är vid dessa tillfällen man använder Fiol Lammnäring. 
-Tackans mjölk är energität med ett högt fettinnehåll, säger Rebecca. Det har vi försökt efterlikna i Fiol Lammnäring, som är en svensk skummjölksbaserad lammnäring precist anpassad till lamm inom alla typer av lammuppfödning. 
-Fiol Lammnäring innehåller prebiotika som på ett naturligt sätt bygger upp lammets egen tarmflora och immunförsvar, berättar Rebecca Nilsson. Det är en koncentrerad lammnäring med mycket fett och hög smältbarhet. Dessutom finns ett högt innehåll av E-vitamin som ytterligare stärker immunförsvaret hos lammen.

Genom att erbjuda lammen ett smakligt foder med rätt näringssammansättning har du lagt en viktig grund för lammen att utnyttja sin tillväxtpotential. Fiol Lammnäring ger då dig en säker och snabb tillväxt och produkten fungerar smidigt i lammammor. 
-Lammens fortsatta vomutveckling och tillväxt gynnas också av att de erbjuds Fiol Vital så tidigt som möjligt. Vi rekommenderar gärna att man ger tillgång till fodret från första dagen. 

Digivnings- och tillväxtperioden - då tackans näringsbehov är som högst och hon behöver energi och vomstabilt protein – möter man bäst även här med Fiol Vital. 
-Det näringsbehov som Fiol Vital förser tackan med, gynnar mjölkproduktionen och den fortsatta fruktsamheten, genom att viktförlusten minimeras, säger Rebecca Nilsson. 
-Lamm som under samma period äter rikligt med Fiol Vital får bästa tänkbara förutsättning för en maximal tillväxt, fortsätter hon. Lammets kraftfoderkonsumtion sparar såväl tackan som ger möjlighet till en tidigare avvänjning.

Förslag på utfodring under de olika perioderna

Lågdräktighet        
Tacka        
Fiol Vital  0,3 kg  Tillvänj från ca 8 veckor före lamning.
Deltamin Får  5 - 20 g  Ger lammen en bättre start.
         
Högdräktighet        
Tacka        
Fiol Vital  1,1 kg  För högre lammöverlevnad.
Deltamin Får  5 - 20 g  Ger lammen en bättre start.
Ketoglyk  1,5 - 2,5 dl  Från 10 - 14 dagar före lamning.
         
Lamning        
Tacka        
Fiol Vital  1,0 - 2,0 kg  Öka successivt.  
Deltamin Får  5 - 25 g  Med eller utan tillsatt koppar.
Ketoglyk  1,5 - 2,5 dl  8 veckor efter lamning.
         
Lamm        
Råmjölk  50 - 150 ml  Senast inom 2-3 timmar efter födsel.
Fiol Lammnäring    Vid behov.  
         
Digivning/Tillväxtperiod      
Tacka        
Fiol Vital  2,0 kg  Justera med +/- 0,4 kg per lamm.
Deltamin Får  5 - 25 g  För juverhälsa och fruktsamhet.
Ketoglyk  1,5 - 2,5 dl  Till 8 veckor efter lamning.
         
Lamm        
Fiol Vital  Fri tillgång  Från dag 1 för högsta tillväxt.
Fiol Lammnäring  1 - 2 l  Vid behov.  

 

Rebecca Nilsson
Produktchef för lamm och får
rebecca.nilsson@svenskafoder.se

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter