Marknadsinformation Spannmål

Vete

Vid den senaste USDA*- rapporten som släpptes den 8 februari i år, sänktes de globala vetelagren med 1,9 miljoner
ton jämfört med rapporten som kom i januari. Lagren är jämfört med förra året vid samma tidpunkt 14,5 miljoner ton högre. Det är lagren i både USA och Europa som höjs eftersom exporterna går i ett långsamt tempo.

Återigen höjs den ryska veteexporten och Ryssland säkrar sin position som världens största veteexportör. Ryssland ligger nu på 36 miljoner ton kontra 2016 när de låg på ca 27 miljoner ton. Kina noterar även de rekordskörd med volymer på 127 miljoner ton - det är 16 miljoner ton mer än förra året.

Argentina har haft en torr och ogynnsam väderlek vilket gör att USDA förväntar en lägre produktion av vete på 2,8 miljoner ton. Det är torrt även i stora delar av USA – Kansas är en särskilt drabbad jordbruksstat.

Priserna på Matif- och Chicagobörsen har stärkts lite de senaste veckorna. När det gäller Chicagobörsen är det valutan som orsakar fluktuationerna. En svagare dollar har stärkt USA:s konkurrenskraft i handeln. Investerarna har korta positioner på fonderna i vete vilket medverkar till oro. Stänger investerarna sina korta positioner ökar andelen köpare i marknaden, och volymerna blir stora. Korrelationen med majsmarknaden stärker priserna på vetet eftersom fonderna har köpt stora volymer majs och har gått från en kort position till en neutral position.

Raps

Marknaden i Europa bromsas för tillfället eftersom det kommer in mycket importerat biobränsle från framförallt
Argentina. Det kommer även in en del australisk raps till Europa som håller priserna nere. Det som påverkar på det andra hållet, är att crude oil* har stärkts i pris.

Maltkorn

I skrivande stund har vi har sett en liten ökning på maltkorn i marknaden inför ny skörd 2018. Det som dels påverkar priserna är om intresset för foderkorn består. Både bryggerier och mälterier har tittat upp i marknaden och det har kommit fram en del intresse. Det är dock inte många affärer som har blivit gjorda. Och prisnivåerna är knappast
stabila. Oron ligger nu på väderleken – det har kommit mycket regn i Frankrike. Kommer detta påverka vårsådden?Och hur sent kommer vårsådden i så fall igång?

Charlotte Lindén
Ansvarig korn, havre, trindsäd och ekologisk spannmål

Per-Arne Gustafsson
Spannmålschef

*USDA
En gång i månaden släpper det Amerikanska jordbruksdepartementet sin WASDE-rapport (world agriculture supply and demand estimate) kallad USDArapport. Den innefattar även statistik och prognoser över världens produktion, avkastning, exporter med mera. Rapporten sammanställer världens jordbruksförsörjning och berör vete, raps, majs och soja.

*Crude oil
Råolja. De flesta ekonomier är beroende av produkter
baserade på råolja som energikälla, så är därför är råolja
i den internationella marknaden extremt känslig för
politiska bråk, naturkatastrofer, och dollarns stabilitet.

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter