Grön ”smiley” betyder kör!

Datalogisk, som utvecklar programlösningar för den professionella lantbrukaren på huvudmarknaderna Sverige och Danmark, kom med en riktigt spännande nyhet till årets Milamässa i Malmö. Per-Olof Klang som sköter försäljning och support för bolaget berättar om produkten.

-Vi presenterar i år vår tilläggsmodul till Näsgård MARK JOURNAL, Pro, Proextra och MOBILE, säger Per-Olof Klang. Näsgård MARK Kemikoll förenklar och effektiviserar odlingen för lantbrukaren genom att hålla koll på vilka preparat som får köras ut i grödan och vid vilken tidpunkt. 

-Genom att man har en sprutjournal kan man enkelt få svar på om man får köra ut preparatet i grödan vid aktuell tidpunkt. Man får också svar på vilken mängd som skall användas per behandling och hur stor mängd som är godkänd per år. 

Näsgård Mark Kemikoll gäller växtskyddspreparat, växtnäring, mikronnäringsämnen och ensileringsmedel. I en alltid uppdaterad databas samlar alltså företaget all information kring dessa produkter, för att lantbrukaren enkelt och smidigt ska ha tillgång till informationen, då den behövs – på plats ute i fält.
-Genom en enkel symbol, röd eller grön smiley, får du veta om det preparat du vill köra är tillåtet och hur det sprids bäst.
-Och inte minst har man säkerhetsdatabladen lättillgängliga – som lagen föreskriver. Istället för att ha dem utskrivna i en mängd pärmar.

-Det gör Näsgård Mark Kemikoll till en smidig och informativ partner i det dagliga arbetet på gården. 

Fakta kemikoll

Näsgård MARK Kemikoll är en tilläggs-modul till Näsgård MARK JOURNAL, Pro, Proxtra och MOBILE.

Modulen visar bl a följande:

1. Om preparatet är godkänt i grödan vid aktuell tidpunkt.

2. Om mängd per behandling och mängd per år är godkänt.

3. Antal behandlingar i grödan.

4. Länkar till information om preparatet.

5. Lätt åtkomst till säkerhetsdatablad.

 
Per-Olof Klang
Försäljning & support
Datalogisk
 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter