Revolutionerande nyheter inom örtogräsbekämpning.

Utifrån ett historiskt perspektivt har vi i norra Europa alltid varit längst bak i kön när det har varit tal om introduktion av nya aktiva substanser och produkter inom växtskyddsbranschen. Våra odlingsarealer är förhållandevis små i jämförelse med t.ex. Frankrike, Tyskland, östra Europa för att inte tala om Nord- och Sydamerika.

Men i och med Dow AgroSciences lansering av den nya verksamma substansen ArylexTM (halauxifen-methyl är dess riktiga kemiska namn) under 2017 och produkter innehållande den så har helt plötsligt vår del av världen blivit en del av den första vågen av lansering och introduktion.

När ZyparTM godkändes av Kemikalieinspektionen i november 2016 så var Sverige fjärde land i Europa efter Danmark, England och Norge som fick Arylexinnehållande produkt registrerad för användning – vi är verkligen i framkant! Den första ArylexTM-produkten blev registrerad i Kanada 2015.

Vad är då ArylexTM och vad har den att tillföra till det svenska lantbruket? ArylexTM tillhör gruppen arylpicolinater som är en del av de syntetiska auxinmedlen där vi bl.a. finner andra substanser som Dow AgroSciences utvecklat: fluroxipyr, klopyralid, aminopyralid m.fl. ArylexTM skiljer sig dock avsevärt från övriga syntetiska auxinmedel genom sin breda effekt och framförallt för att inte vara beroende av temperatur. Som exempel så kan nämnas att klopyralid  behöver > 12 grader, fluroxypyr > 10 grader, aminopyralid > 5 grader och MCPA < 12 grader.

Som nämnt tillhör Arylex gruppen av s.k. auxinhämmare vilka bl.a. bekämpar och förhindrar uppkomst av ogräs som är resistenta mot framförallt s.k. ALS-hämmare (SU- eller lågdosmedel). Resistent våtarv, dån, blåklint, vallmo, jordrök, målla, näva m.fl. är arter som det i Europa finns dokumenterade fall av ALS-resistens av. I Sverige har vi konstaterad resistens bl.a. i arterna våtarv, dån, vallmo och målla som samtliga nu kan bekämpas med ArylexTM under våra unika nordiska klimatologiska förhållanden med kalla och ostabila perioder på våren då ogräsbekämpningen ska utföras.

Ett annat kännetecken för ArylexTM är den snabba verkan med snabbt synliga effekter på bekämpade ogräs. En bra illustration för detta är den video som 2016 spelades in i Finland där man får följa ett fält som behandlats under nästkommande 24 timmar efter behandling (för den intresserade så finns videon på YouTube under namnet ”Arylex timelapse in Finland”).

Produkter innehållande ArylexTM kan användas i flertalet spannmålsgrödor: vete, korn, råg och rågvete men inte i havre. Anledningen att havre inte finns med i registreringen är att det i de försök som utfördes i Kanada inför den första registreringen visade sig att kanadensisk vinterhavre var persistent och blev påverkad negativt av ArylexTM. På en europeisk och framförallt en nordisk nivå arbetar Dow AgroSciences med att testa ArylexTM i vårhavre vilken är motståndskraftigare mot påverkan av kemiska bekämpningsmedel än den kanadensiska varianten av höst/vinterhavre.

Utöver i spannmålsgrödor så finner vi ArylexTM idag i Sverige sedan hösten 2017 även i Belkar, för örtogräsbekämpning i höstraps på hösten efter uppkomst.

 

ZyparTM – den färdigformulerade lösningen som baserar sig på ArylexTM.
Sverige fick alltså som ett av de första länderna i Europa en ArylexTM-innehållande produkt registrerad i november 2016, ZyparTM EC. ZyparTM är en kombination av ArylexTM och flurosulam som vi sedan tidigare känner från bl.a. PrimusTM och StaraneTM XL. Kombinationen av dessa två aktiva substanser i ett preparat har tillfört det svenska lantbruket ett oerhört värdefullt verktyg i bekämpningen av bl.a. baldersbrå, blåklint, vallmo, näva, jordrök, dån, målla, plister, lomme och våtarv samt övriga örtogräs som ZyparTM bekämpar. 

De ogräs som Zypar är svag på är framförallt viol och veronika Då behöver den en blandningspartner som är bra på dessa ogräs, som t.ex. en diflufenikanprodukt eller liknande preparat.

Behandlingstidpunkten för ZyparTM i höstvete, råg och rågvete är från stadie BBCH 23 ända fram till stadie BBCH 45. I vårvete och vårkorn har vi en behandlingstidpunkt som sträcker sig från stadie BBCH 13 ända fram till stadie BBCH 45. Temperaturkravet på ZyparTM är från 2o C, under förutsättning att ingen nattfrost förekommit. Regnfastheten är enbart 1 timme. Blandbarhet med andra preparat är mycket god: ogräsmedel, svampmedel, växtreglerande medel, insektsmedel och mikronäringsämnen. Allt detta ger ZyparTM en unik flexibilitet som få produkter i den svenska marknaden har. Dessutom, ZyparTM är färdigblandad och redo för att användas!

Första säsongen i den svenska marknaden för ZyparTM var väldigt intressant då framförallt perioden från slutet av mars till början av maj bjöd på, för årstiden, väldigt ovanliga längre perioder med ytterst låga nattemperaturer. I synnerhet i de östra delarna av mellersta Sverige samt Mälardalsområdet. Vem minns inte den vinterliknande Påskhelgen i mitten av april då det svenska landskapet mer liknade Jul än Påsk? Denna kalla period med framförallt de låga nattemperaturerna (frostnätter) påverkade de ogräsbekämpningar som utfördes mycket negativt. Ogräsen slutade växa, upptag av näring, vatten och mineraler i ogräsen upphörde och därigenom även upptag, transport i plantan och verkan av de ogräsmedel som använts. Även när nattfrostperioden upphörde så dröjde det uppemot 7-10 dagar innan ogräsen var i normal tillväxt. Många rådgivare gick ut med ett höjt varningens finger för att ha för bråttom med ogräsbekämpningarna efter den kyliga perioden, tyvärr var det många som inte vilade på hanen utan körde alldeles för tidigt. Givetvis påverkade det effekterna av ogräsbekämpningen, oavsett produktval och produkternas nedre temperaturgräns.

I vissa fall gjordes bekämpningar väldigt sent men tyvärr anpassades inte dosen vilket ledde till att bl.a. stor blåklint inte blev bekämpad till 100%. Huvudskottet dog men efter ett tag sköt sidoskott fram. I dessa fall användes doser på 0,5-0,75 l./ha. och behandlingstidpunkten var vid stadie BBCH 30-32. De som dock anpassade dosen till 0,75-1,0 l./ha. vid samma utvecklingsstadie lyckades mycket bra och blåklinten dog helt utan att skjuta nya sidoskott. Detta visar på betydelsen av att ha: a) aktiv tillväxt i ogräset b) ingen frostnatt innan behandling, helst ett par nätter innan behandling c) anpassa dos till ogräsens storlek och grödans utvecklingsstadie!

 

Det här är ZyparTM
  • Bekämpar ett stort antal örtogräs med snabba synliga symptom av bekämpningens effekt. 
  • Används i vete, råg, rågvete och korn – inte i havre!
  • Fungerar vid låga temperaturer, redan från 2 grader. 
  • Behandla inte efter frostnatt eller längre frostperiod – avvakta gynnsamma förhållanden så att ogräset åter börjar transportera näring, vatten m.m. genom plantan och därigenom även ogräsmedlets aktiva substanser.        
  • Flexibel att använda - kan användas under ett brett behandlingsfönster, ända fram till stadie BBCH 45.
  • God blandbarhet med de flesta aktuella preparaten, se etikett för resp. preparat. 
  • Bekämpar bl.a. baldersbrå, blåklint, vallmo, målla, jordrök, snärjmåra, åkerbinda, plister, näva, korsört, dån, våtarv och lomme.
  • Bekämpar både små och stora ogräs, anpassa dosen efter grödan och ogräsens storlek.
  • Fritt val att så valfri gröda efter skörd av ZyparTM-behandlad gröda. 
  • Förhindrar uppkomst av resistens och bekämpar uppkommen ALS/SU-resistens hos örtogräs genom sitt innehåll av Arylex.

 

Darko Kosoderc
Key account manager Sverige - Norge
The Agricultural division of DowDuPontTM

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter