Utfodringsguide Fiol 

 Färdigfoder

 

 Koncentrat +
 spannmål

 Mineral-
 foder

 Tacka

   Fiol Får,
 Kg/dag
 Fiol Vital,
 Kg/dag
 Fiol Blanda1
 + spannmål, Kg/dag
 Deltamin
 Får2
g/dag
 Sintid/   Betäckning  Ökar hullet/Flushing  0,1-0,5  0,1-0,5  0,1-0,5  5-20/5-25
 Lågdräktighet  Långsam tillvänjning fr. 8 v     före lamning    0,3  0,3-0,4  5-20
 Högdräktighet3  Från ca 6 v före lamning. Vid   behov ge Ketoglyk4. Ger   lammen   bästa start    1,1  1,2-1,5  5-20
 Lamning/
 Digivning3
 Tackans behov ökar fort inför   lamning. Tackans behov   ökar fort inför lamning. Ge   vid  behov   Ketoglyk4. Fiol   gynnar mjölkproduktion &   fruktsamhet.     1,0-2,0  1,1-2,1  5-25

 Lamm

         
 Tillväxt  Från dag 1 för högsta tillväxt    Fri tillgång    
 Slutgödning  Välj Fiol efter illväxthastighet
 & behov
 0,4-1,0  0,4-1,0  0,4-1,1  5-15

 Bagge

         
 Underhåll   Ökar hullet inför   betäckningssäsong  0,1-0,5  0,1-0,5  0,1-0,5  5-20
 Betäckning  Optimerad hälsa och
 prestation
 0,5-1,0  0,5-1,0  0,5-1,1  5-20

 Bete

 Erbjud alltid Deltamin Mineralfoder på betet
 Tacka  Stödutfodra vid dåligt bete  Beror på   betet  Beror på     betet    5-25
 Lamm  Ges i lammgömma för hög 
 tillväxt/vid dåligt bete
   0,4-1,0  0-0,5  5-15

 

1. Inblandning av 20-40% Fiol Blanda i Korn (120 g Rp/kg ts).
2. Deltamin Får finns med eller utan tillsatt koppar. Läs mer om Deltamin Får på sid 10.
3. Anpassa alltid utfodringen av tackorna efter hur många lamm hon väntar. Öka successivt.
4. Tillskottsutfodra Ketoglyk ett blodsockerhöjande energitillskott för tackor i negativ energibalans. 
    Ge vid behov 1,5-2,5 dl Ketoglyk/tacka & dag från 2 v före lamning till 8 v efter lamning.

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter