Leverans- och försäljningsvillkor för produkter för Svenska Foders Centrallager i Hällekis 

Kundservice
Måndag-torsdag
                 08.00-17.00
Fredag                                 08.00-16.00 
Ordertelefon                       020-83 00 00
Ordermail                           order@svenskafoder.se 
Orderfax                             0510-828 90

 

Kvalitet i alla led
Till grund för vår verksamhet ligger en målsättning om att alltid erbjuda våra återförsäljare ett säkert och professionellt distributionssystem. Detta innebär att vi tar ansvaret för att order korrekt registreras, transportplaneras, packas och levereras. Med stor respekt för de olika leden i varje produkts väg från producent till slutförbrukare är vi måna om att ständigt förbättra våra rutiner. En väl utvecklad logistik underlättar i vår gemensamma planering och är en förutsättning för att våra produkter kan hålla en utlovad och förväntad kvalitet ända fram till konsumenten. 

 

Leverans via turbil 
Vår distribution baseras på leveranser från vårt centrallager i Hällekis till av kunden angiven leveransplats. Vi distribuerar till våra drygt 200 återförsäljare och till ett stort antal lantbrukare via logistiksystem med transportbilar som regelbundet kör fasta turer. Samtliga turbilar genomför själv lossning med kran/påhängstruck eller baklastare. Svenska Foder ansvarar tills att godset är avlastat från fraktbilen till placering i anslutning till fraktbilen. Vi kan ej åta oss vidare förflyttning in i byggnader alternativt lager. 
 

Mottagningsförhållanden 
Ett grundläggande krav för att kunna minimera utleveranskostnaderna är att vi enkelt skall kunna framföra ett ekipage på 24 meter till avlastningsplatsen. När vi inte kan framföra bil och släp drabbas vi av extra stoppkostnader ex. i form av överlastningar. Minimikrav på lossningsplats för enhetstaxa 1 baseline:
• Fri höjd 4,5 m 
• Vägbredd 3,0 m
• Vid vinterväglag skall framfartsväg vara plogad och sandad
• Vägbanans bredd skall vara minst 7 m i 90º sväng 
• Bärighet för 10 tons axel, 18 tons boggitryck
• Vändplats 25 m/10 m i ytterdiameter/innerdiameter. Alternativt inbackningssträcka på minst 25 m. Inbackningssträckan skall vara minst 5 m bred med 12 meter bred anslutning. 
• Kran alternativt truck skall kunna användas vid lossning 
• Belyst lossningsplats. 


Ordermottagaren skall förvissa sig om ovanstående krav på avlastningsplats är uppfyllda för korrekt fraktsättning. Säljare skall vid försäljning till ny kund förvissa sig om ovanstående krav på avlastningsplats är uppfyllda för korrekt fraktsättning samt rapportera detta till ordermottagare. 

 

Turbilsschema
Tur                          Orderdag       Leveransdag

Östra Skåne            måndag          onsdag/torsdag
Kalmar/Öland          måndag          onsdag/torsdag
Närke/Sörmland      måndag          onsdag/torsdag
Skaraborg Västra    måndag          onsdag/torsdag
Östergötland           tisdag              torsdag/fredag
Värmland                tisdag              torsdag/fredag
Dalsland                 tisdag              torsdag/fredag
Stockholm               torsdag            måndag/tisdag
Norra Småland       torsdag            måndag/tisdag
Västra Småland      torsdag           måndag/tisdag
Halland                   torsdag           måndag/tisdag
Västra Skåne         fredag             tisdag/onsdag
Borås/Göteborg     fredag             tisdag/onsdag
Gotland                  fredag             tisdag/onsdag
Skaraborg Östra    fredag             tisdag/onsdag

Lokala avvikelser kan förekomma


Ovanstående gäller beställningar mottagna senast kl. 13.00 orderdagen. Helgdagar som infaller på vardagar innebär förändringar i order, lastning och leveransdagar. Svenska Foder aviserar ändringar kring helger. 


Fraktsatser 
För samtliga leveranser med turbil tillämpas frakttaxa enligt nedan förutsatt att minimikraven på avlastningsplatsen enligt ovan är uppfyllda.


Styckegods
Leverans Baseline: För leveranser med total vikt över 1 000 kg debiteras en subventionerad fraktsats, s.k. Enhetsfrakt om 590 kr per sändning. Kostnad för pall tillkommer enligt prislista Djur & Natur. För leveranser med totalvikt under 1 000 kg debiteras 850 kr i fraktkostnad.

Bulk leverans: Kontakta din säljare för offert. Vid bulkleverans är enhetsfrakten 795 kr 
 

Restorder
Vid tillfällen där en produkt är restnoterad kommer övriga orderrader att levereras som normalt. Restnoterade artiklar kommer att levereras med ordinarie turbil så fort varan åter finns i lager. Ev restnotering informeras på orderbekräftelsen. Om du som kund vill avaktivera möjligheten att restade artiklar levereras per automatik, kontakta kundtjänst. När ovanstående situation uppstår försöker vi i samråd med våra återförsäljare informera om situationen och om möjligt hitta goda alternativa lösningar. Vi arbetar för att dessa situationer i möjligaste mån ska undvikas. 

 

Anmärkning på leverans eller faktura
Gods och emballage ska kontrolleras av mottagaren vid leveransens ankomst. Anmärkning på leverans ska lämnas senast 8 dagar från leveransdatum. Kontakta Kundservice för vidare utredning. 

 

Reklamation
Vid reklamation på varor från Svenska Foders Centrallager använd blankett: Reklamation ÅF; finns på www.svenskafoder.se/login Maila till er ansvariga säljare för respektive område: 

Uppgifter som ska anges: 
• Artikel samt artikelnummer 
• Datumstämpel på säcken

• Vilken typ av skada, mögel osv.
• Leveransdatum • Fakturadatum
• Kundnummer, Kunduppgifter 


Prislista Djur & Natur 
Samtliga angivna slutkundspriser är rekommenderade priser. Angivna återförsäljarpriser baseras på våra gällande inköpspriser och sortiment vid trycktillfället. Vi förbehåller oss därför rätten att med ca.14 dagars avisering kunna göra förändringar i sortiment och priser. Vid köp av större kvantiteter av enskild vara kan finnas möjlighet för direktleverans. Vänligen kontakta din säljare. 


Faktura och betalningsvillkor
Prissättning för fakturerat pris sker enlig ordertillfällets gällande prislista för planerad leveransdag. Anmärkning på faktura ska lämnas senast 8 dagar från fakturadatum. Kontakta Kundservice för vidare utredning. Betalningsvillkor är 30 dagar netto från fakturadatum. Efter förfallodag debiteras gällande dröjsmålsränta med för närvarande 12,5 %.

 

20171002/ENO

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter