Två kalvnäringar som gör skillnad

Tidig tillväxt är billig tillväxt. Och en bra investering. Kalvnäring erbjuder en flexibel och hygienisk lösning. Den är också oftast billigare än helmjölk och ger möjlighet att istället kunna sälja mer mjölk. Kalvnäring går om man vill, att koncentrera för att nå hög tillväxt. Erbjud en hög giva kalvnäring de första veckorna, innan kraftfoderkonsumtionen kommit igång. Det lönar sig. Men erbjud alltid samtidigt kraftfoder redan från dag ett för att så snart som möjligt få igång konsumtionen av kraftfoder.

Delikat

Delikat är en kalvnäring som innehåller 50 % skummjölk vars höga smältbarhet har ett särskilt värde för de unga kalvarna. Skummjölk koagulerar i löpmagen och hålls kvar där tillsammans med övriga ingredienser under en längre tid. Det ökar smältbarheten och näringsutnyttjandet för hela kalvnäringen samtidigt som risken för diarré minskar. Lägg därtill att skummjölken är lågpastöriserad vilket ökar fodervärdet för kalven ytterligare. Delikat är årstidsanpassad. 
 
• Skummjölksbaserad
• Lågpastöriserat skummjölkspulver
• Årstidsanpassad
 

Beredd

Beredd är en lätt syrad kalvnäring vars höga proteinnivå gynnar kalvens tillväxt och juverutveckling. Produkten är baserad bland annat på skummjölk och vassleproteinkoncentrat som båda har en hög smaklighet och hög smältbarhet. Tack vare en extra skonsam torkningsprocess garanteras att mjölkens naturliga antikroppar finns kvar i produkten och kommer kalven till godo. Beredd är årstidsanpassad. Vill du bara använda en kalvnäring under hela uppfödningstiden är Beredd ett utmärkt val.
 
• Proteinrik
• Lätt syrad
• Årstidsanpassad
 
Rätt temperatur ger flera fördelar för kalven
Med rätt temperatur och naturlig drickställning för kalven fungerar 
bollrännereflexen och mjölkgivan hamnar precis som den ska i löpmagen.
Med rätt och tillräckligt hög temperatur på mjölken undviker man att kyla ner kalven. En nedkyld kalv behöver energi för att bli varm.
Med rätt temperatur på en skum mjölksbaserad kalvnäring eller helmjölk går koaguleringsprocessen fortare.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter