Avena – ett foder för hönans skull!

Rätt fiber i rätt mängd är väldigt viktigt för en harmonisk och högpresterande värphöna. Alla individer måste får i sig rätt mängd näringsämnen för att undvika att vissa får mer än andra och att flocken därmed blir ojämn. Svenska Foder har nu tagit fram ett koncept som vi kallar Avena och som har mer fokus på fiber, samtidigt som fodret är enhetligt för att alla individer ska få i sig samma näringsämnen.

Fiber är ett mycket intressant men samtidigt komplext ämne. Längre tillbaks i tiden så ansågs fiber vara negativt för hönan, då hon har svårt att utvinna energi ur dem. Synen på fiber har dock börjat att ändra sig och man vet att fiber kan ha många andra positiva fördelar för hönan.

I Sverige har vi längre varit medvetna om att fiber kan vara bra och det har tillsammans med management varit en av de parameter som gjort att vi framgångsrikt haft icke näbbtrimmade frigående höns sedan lång tid tillbaka. Fiber är ju som tidigare nämnts ett komplext ämne och det forskas en hel del på olika fiberparametrar. Det finns nämligen många olika typer av fiber och det gäller att ha rätt typ och nivå för att hönan ska må bra. Fel sorts fiber kan ge problem med ökad viskositet i tarmen, bakterietillväxt, lös gödsel och försämrad smältbarhet.

Rätt sorts fiber är däremot positivt för muskelmagen och hönan löper mindre risk att få bakterietillväxt i tarmen samtidigt som hon får bättre förutsättningar för en förbättrad smältbarhet, torrare gödsel och skydd mot beteendestörningar.

Det är i muskelmagen som fodret uppehålls den längsta tiden. Muskelmagen är precis som det låter en muskel som mekaniskt bearbetar fodret. Det är också här den största nedbrytningen av protein sker. En välfungerande muskelmage är viktigt för hönans välmående och hennes förmåga att utnyttja fodret på bästa sätt.

Rätt fiber i rätt mängd tror vi är väldigt viktigt för en harmonisk och högpresterande värphöna. Vi tror också att det är väldigt viktigt att alla individer får i sig rätt mängd näringsämnen för att undvika att vissa individer får mer än andra och att flocken därmed blir ojämn.

Svenska Foder har länge varit medveten och fokuserat på att hönan ska få rätt fiber men nu har vi tagit fram ett koncept där vi tagit det ett steg längre. Det nya konceptet kallas för Avena och där har vi ännu mer fokus på fiber samtidigt som fodret är fortsatt enhetligt för att alla individer ska få i sig samma näringsämnen.

Vi tror att denna kombination av fiber och jämnhet är grunden för att kunna lyckas riktigt bra med sin produktion!

Vill du veta mer så hör med din säljare!

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter