Checklista för lyckad vallproduktion

För att få ett riktigt bra grovfoder behöver man sätta upp mål och ha en plan för genomförandet 
för att lyckas. Det är val av strategier som avgör resultatet, inte någon procent upp eller ner av 
en enskild art eller sort i vallfröblandningen. Här är några råd;
 
1. Strategi
Välj vallfröblandning utifrån den strategi du valt med hänsyn till gårdens och produktionens förutsättningen. Intensitet, torktålighet, vinterhärdighet och djurslag är bara exempel på vad som avgör för just dig.
 
2. Etablering
Fokusera på etablering av vallen. Noggrannheten i valet av vallfröblandning förlorar annars till värde. På nästa sida ser du optimalt sådjup för slåtter: 
 
3. Minska förlusterna
För att få fler kilo i din silo, använd ensileringsmedel för att bland annat minska ts-förlusterna.
 
4. Bevara 
Emballeringen, det vill säga hur väl du förpackar ditt grovfoder, har en avgörande roll för lagringsstabiliteten. 
 
5. Analysera 
Analysera ditt grovfoder för att följa upp resultatet av dina insatser och strategier. Och framförallt, för att se vad ditt grovfoder behöver kompletteras med för att passa djurens och produktionens förutsättningar.  
 
En klassiker som vi i branschen gärna återkommer till:
Hacka, packa, täck.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter