Framåt tillsammans!

Att åstadkomma så bra resultat som möjligt på gårdsnivå – det är vårt övergripande mål

Sedan Fodermix fusion med Svenska Foder jobbar vi idag aktivt tillsammans för att driva utveckling och resultat framåt. I vår grupp kan vi erbjuda både färdigfoder och specialanpassade premixprodukter till den svenska marknaden. Och via Vilofoss, som är den vitamin- och mineralverksamhet som vår ägare bedriver, får vi ett välbehövligt internationellt perspektiv. Tillsammans ger det oss just den professionella kompetens som ska ge resultat i din verksamhet.

Men det räcker inte. Utan dig som producent är en verklig sådan utveckling inte möjlig. Därför ger dina erfarenheter på gårdsnivå oss utmaningen och inspirationen att fortsätta hitta utfodringssätt och foderutveckling som ökar lönsamheten.

Din verklighet sporrar oss. Nu kör vi!

 

Olof Månsson
Produktchef & försäljningschef
Placeringsort: Knästorp
Gris nutritionist
Tel: 010–130 83 12

Louise Lundahl
Säljare
Placeringsort: Vara (Fodermix)
Specialkompetens: Gårdsanpassade premixer
och 
koncentrat till hemma- producerat foder.
Tel: 0512–620 86

Thea Kristensson
Säljare
Placeringsort: Grillby
Specialkompetens: Färdigfoder, gårdsanpassade
premixer
och koncentrat till hemmaproducerat
foder samt tolkning av produktionsuppföljning.

Tel: 010–130 29 33

Jörgen Henriksen
Säljare
Placeringsort: Vara (Fodermix)
Specialkompetens: Gårdsanpassade
premixer
och koncentrat till hemma-
producerat foder samt biprodukter.
Tel: 0512–620 81

Magdalena Bengtsson
Säljare
Placeringsort: Knästorp
Specialkompetens: Färdigfoder samt
skötsel och rutiner i smågris
produktion.
Tel: 010–130 29 26

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter