Växtodlingsbrev 14, 2018

  • Aktuellt i fält
  • MaltkornGuide 2019
  • FoderkornGuide 2019

Aktuellt i fält

 

Gör höstspannmålen vinterfärdig

Tidig sådd kombinerat med en hög jordtemperatur och ett ljum höst har flera ställen gett kraftigt utvecklade höstspannmålsfält. Kraftigt utvecklade fält kan vara utsatta för angrepp av utvintringssvamp som snömögel och trådklubba samt manganbrist. En eventuell behandling utförs så tätt på vintern som möjligt.

Snömögel kan angripa kraftiga höstspannmålsfält. Problemet är värst längs häckar och växande skydd där det finns risk för snötäcke under en längre period. Snömögel kan angripa alla höstspannmålsarter, men råg är mer mottaglig än de övriga arterna.

Trådklubba angriper företrädesvis flerårshöstkorn och speciellt i kraftigt utvecklade fält. Angreppet av trådklubba främjas i områden med snötäcke och upptöad jord.

Utvintringssvampar kan förebyggas med 0,3 l Topsin per ha i höstvete, höstkorn och råg. En behandling av utsatta områden av fältet kommer ofta vara tillräckligt.

Bladsvampar

I flera höstspannmålsfält kan man de flesta år hitta både mjöldagg och rost. Bekämpning av bladsvampar på hösten kan dock inte rekommenderas, eftersom höstens bladsvampsangrepp normalt inte påverkar hur stora svampangrepp blir på våren.

Manganbrist

Det är inte för sent att spruta mangan ännu och en behandling kommer att kunna säkra övervintringsförmågan. Alla höstsäd men särskilt höstkorn har en nedsatt övervintringsförmåga om grödan lider av manganbrist. Använd 1,0-2,0 l Profi ManganNO3 per ha vid varje behandling.

 

MaltkornGuide - 2019

Utbytet har under 2018 varit lågt hos alla och det gäller också för utsädesodlare. Det finns därför begränsade mängder utsäde och om du säkert vill få rätt sort som passar dig, bör du beställa ditt vårutsäde snarast.

Catriona - Whiskeymalt

Catriona har en unik enzymsammansättning som lämpar sig för just whiskeyframställning. Till skillnad från övrigt maltkorn är kravet på proteininnehåll högt. Minst 12% proteinhalt för godkänd maltkvalitet. Catriona finns enbart till kontraktsodling för eftersäsongsleverans.

KWS Irina - Malt
Maltkorn för hela Europa med mycket höga skördesiffror i Sverige men även i stora maltkornsodlande länder - såsom Danmark, Storbritannien, Tyskland, Frankrike. KWS Irina har en fantastiskt bra stråstyrka, är medeltidig och har mycket bra resistensegenskaper mot sjukdomar, däribland Mloresistens mot mjöldagg och nematodresistens. Irina handlas i stor utsträckning av såväl Viking Malt som de stora europeiska mälterierna

Propino - Malt

Välprövat maltkorn med medel avkastning. Stråegenskaperna är bra och kärnan har en bra sortering.  Sorten har god resistens mot bladsvampar men saknar mjöldaggsresistens (Mlo).

RGT Planet
Maltkorn med jämn och hög avkastning. 

 

Foderkornguide 2019

Flair - Foder

2019 lanseras Flair som ett nytt högavkastande vårkorn på den Svenska marknaden. Toppavkastande vårkorn som höjer avkastningspotentialen i svensk vårkornsodling. Flair har presterat en övertygande avkastning i olika odlingslokaler samt under olika väderbetingelser. Mognaden är medeltidig och Flair innehar  Mlo- samt nematodresistens mot ras 1-2. Mycket goda stråegenskaper och med låg tendens till strå och axbrytning. Även kärnegenskaperna håller hög klass genom en god rymdvikt.

Salome - Foder

Ett vårkorn som kombinerar tidig mognad med mycket hög skörd. En svårslagen kombination. I praktisk odling kan det vara 5-7 dagar tidigare än de senare kornsorterna. Åren som sorten provats officiellt har den tillhört de bästa trots sin tidiga mognad. Stråegenskaperna är goda och Salome är nematodresistent och har mlo-resistens mot mjöldagg.

Hela Svenska Foders sortiment hittar du HÄR

EN RIKTIGT GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR VI ER ALLA

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter