Fokus på mag- och tarmhälsa  i vårt färdigfoder till kyckling!

En välfungerande muskelmage är en av de viktigaste parametrarna för att få en bra och funktionell mag- och tarmkanal. Detta är väldigt viktig för att kycklingen ska kunna utnyttja fodret så effektivt som möjligt och för att minimera risken för tillväxt av skadliga bakterier. 

– Har man en välfungerande muskelmage så sjunker pH i denna och uppehållstiden i muskelmagen ökar, säger Lasse Pettersson, tillförordnad Produktchef Fjäderfä i Svenska Foder. Det stimulerar matsmältningen och det låga pH minskar risken för att skadliga bakterier ska växa till. 

– En välfungerande muskel-mage gör också att flödet av foder ut till tarmen blir reglerat och därigenom minskar andelen substrat tillgängligt för skadliga bakterier, fortsätter Lasse.  

Alla dessa parametrar är viktiga för att vi ska få en välmående kyckling som växer och utnyttjar sitt foder på bästa sätt. 

För att få en välfungerande muskel-mage är det dock viktigt att vi ger magen möjligheter att tränas. Det är som sagt en muskel och för optimal funktion så behövs träning och motstånd. Detta uppnås per automatik om kycklingarna har tillgång till hel vete på gården, eftersom muskelmagen arbetar och stimuleras av de hela vetekärnorna. Det finns dock flera anledningar till att en del av producenterna föredrar att använda ett färdigfoder till sina kycklingar. 

– Därför är det viktigt för oss att se till att även vårt färdigfoder bidrar till en väl fungerande muskelmage, konstaterar Lasse Pettersson. Sedan några månader tillbaka innehåller allt vårt färdigfoder en grövre struktur i pelletsen just för att främja muskelmagens utveckling. Att detta ger effekt syns tydligt när muskelmagarna från olika kycklingar jämförs. 

Kort och gott om Fjäderfä

 

Minipellets i Västerlösa

Tillverkningen av startfoder 23046 Kyckling Prestart Mini är nu igång i fabriken i Västerlösa. Minipellets, som är en pellets med diameter 2,2 mm tillverkas på den nyinstallerade pressen för tillverkning av fjäderfäfoder. De praktiska fördelarna med Kyckling Prestart Mini äe att det är lätt att sätta ut fodret på papper och det fungerar samtidigt bra i foderkopparna. Kycklingarna hittar alltid nåt gott att äta och på pappret prasslar det så gemytligt när kycklingarna är där och äter.

Vilofoss med på Eurotier i Hannover

Premix och specialfoder företaget Vilofoss inom Dlg koncernen deltog aktivt under den stora lantbruksmässan Eurotier i Hannover i början av november. Det var totalt kring 155 000 besökare av vilka ett 46 500 var utländska besökare. Denna lantbruksmässa är numera den största i Europa. Lars Pettersson var med på Vilofoss monter under två dagar. 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter