Framåt tillsammans!

Sedan Fodermix fusion med Svenska Foder jobbar vi i bolaget tätt tillsammans för att driva utveckling och resultat ihop. Det är ett samlat sätt att använda erfarenheter och kunskaper för att åstadkomma förändring och förbättring ute på gårdsnivå. Framåt tillsammans är mottot. Men det är bara tillsammans med dig som är producent, som vi verkligen kommer att lyckas.

Att åstadkomma så bra resultat som möjligt på gårdsnivå – det är vårt övergripande mål. Vi i vårt gäng som arbetar med grisfoder, rådgivning och försäljning jobbar aktivt för att driva utveckling och resultat framåt - tillsammans. 

I vår grupp kan vi erbjuda både färdigfoder och specialanpassade premixprodukter till den svenska marknaden. Och dessutom får vi via Vilofoss - som är den vitamin- och mineralverksamhet som vår ägare bedriver - ett välbehövligt och mycket viktigt internationellt perspektiv. Det är just den professionella kompetens som ska ge resultat i grisproducenternas verksamhet. 

Detta räcker emellertid inte. Utan den dialog som Svenska Foders grisfoderavdel-ning har med dig som är grisproducent är verklig utveckling inte möjlig. En grisproducents erfarenheter och kunskaper är ovärderliga för vårt arbete. Utan denna dialog kan vi inte optimera och driva oss själva åt rätt håll, för att nå bästa resultat. Dessa erfarenheter på gårdsnivå ger oss utmaningen och inspirationen att fortsätta hitta utfodringssätt och foderutveckling som ökar lönsamheten.

 

Det är vi som jobbar med grisfoder!

Olof MånssonTelefon: 010-130 83 12
- Jag arbetar som produktchef, försäljningschef och utgår från Knästorp i Skåne med specialfokus på grisnutrition.

 

Magdalena Bengtsson - Telefon: 010-130 29 26
- Jag arbetar som säljare och utgår från Knästorp i Skåne med specialkompetens på färdigfoder samt skötsel och rutiner i smågrisproduktion.

 

Thea Kristensson - Telefon: 010-130 29 33
- Jag arbetar som säljare och utgår från Grillby i Sörmland med specialkompetens kring färdigfoder, gårdsanpassade premixer och koncentrat till hemmaproducerat foder samt tolkning av produktionsuppföljning.

 

Jessica Clarito - Telefon: 010-130 29 58
- Jag arbetar som säljare och utgår från Vara i Västergötland (Fodermix). Min specialkompetens är skötsel och rutiner i smågrisproduktion och färdigfoder samt gårdsanpassade foderlösningar till besättningar som producerar sitt eget foder.

 

Jörgen Henriksen - Telefon: 0512-620 81
- Jag arbetar som säljare och utgår från Vara i Västergötland (Fodermix) där min specialkompetens är gårdsanpassade premixer och koncentrat till hemmaproducerat foder samt foderbiprodukter.

 

Louise Lundahl - Telefon: 0512-620 86
- Jag arbetar som säljare och utgår från Vara i Västergötland (Fodermix) med specialkompetens kring gårdsanpassade premixer och koncentrat till hemmaproducerat foder.

 

Välkommen till oss!

 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter