Oljelin - Skadedjur

Skadedjur Dos l/kg per hektar Behandlingstidpunkt Anmärkning
Linjordloppa
  • 0,3 Sumi-alpha 5 FW

 

  • 0,2 Mavrik 2 F

Vid behov

 

Vid behov

 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter