Oljelin - Nedvissning

Nedvissning Dos l/kg per hektar  Behandlingstidpunkt Anmärkning
Nedvissning av gröna växtdelar
  • 2,5 Reglone

+

0,1 vätmedel/100 l vatten

 

  • 3,2 Envision

När grödan är skördemogen, men mognaden är ojämn

 

 

 

2 - 3 veckor före beräknad skörd

400-500 l vatten/ha

 

 

 

Ej i utsädesodling

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter