Opcon Powerbox för leverans av grön el hos Svenska Foder

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcons dotterbolag Boxpower AB har idag tecknat ett ramavtal med Svenska Foder avseende Opcon Powerbox. I ett första steg installeras en ångdriven Opcon Powerbox för produktion av grön el och värme vid Svenska Foders bioeldade ångpanna i Hällekis. Svenska Foder blir därmed det första företaget inom lantbruks- och livsmedelsindustrin som installerar Opcon Powerbox och en processindustri som på ett innovativt och resurseffektivt sätt utnyttjar tillgänglig energi.


– Vad Svenska Foder gör är inte bara lönsamt ur ett ekonomiskt perspektiv det är också en bra miljöinvestering. Det här är långt gången energieffektivisering där man utöver att producera ånga för sin egen verksamhet också producerar grön el och värme, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef för Opcon AB.


Opcon och Svenska Foder kommer också i enlighet med ramavtalet gemensamt att utvärdera de tekniska förutsättningarna för installationer av Opcon Powerbox vid Svenska Foders övriga anläggningar.


– Nu gör vi det här i Hällekis, men vi ser stora möjligheter för tekniken även i våra övriga anläggningar. Med Opcons teknik kan vi på ett mycket effektivt sätt producera ånga för foderproduktion samtidigt som vi producerar el och värme. Möjligheten att på detta sätt säkra av elpriser under lång tid framåt innebär samtidigt en viktig del i vår riskhantering, säger Carsten Klausen, vd Svenska Foder AB.


Anläggningen är såld i enlighet med Opcon Boxpowerkoncept där Boxpower äger och driver anläggningen och Svenska Foder betalar för levererad el. Driftsättningen är planerad till 2010.

Om Opconkoncernen
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning. Opcon har verksamhet i Sverige, Kina, Tyskland, Storbritannien och Danmark. Antalet anställda är cirka 380. Opcon är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter