Mer mjölk och problemfri start på laktationen

Utfodring med X-zelit under sintiden aktiverar kons egna hormonsystem genom att binda kalcium från fodret och på så sätt minska upptaget av kalcium via tarmen. Vid kalvning är hon då förberedd på att genast ta upp och utnyttja kalcium maximalt från såväl fodret som från egna kroppsreserver. På så sätt förhindras kalciumbrist och de med den kopplade problemen runt kalvning samtidigt som mjölkproduktionen gynnas. Utfodringen av x-zelit ska alltid upphöra vid kalvning.

X-zelit

Tillskott för mer mjölk och problemfri start på laktationen. Rekommendationen för x-zelit har alltid varit att det ska utfodras med 500 g per dag de sista två veckorna innan kalvning från och med andra kalvningen. Det är fortfarande det bästa alternativet. Men det är inte överallt man har möjlighet att dela sinkorna i två grupper. Hittills har det varit en begränsning. Försöksresultat visar dock att det finns en lösning på detta. Man har i 7 besättningar som tidigare inte fodrade x-zelit utvärderat resultaten av att ge 150 g x-zelit om dagen under hela sintiden. Resultaten jämfördes med data ur den danska kokontrollen för 40 andra besättningar. Man fann att besättningarna som använt x-zelit ökat sin mjölkavkastning med 0,6 kg ECM mer jämfört med övriga besättningar. Såväl celltalet som andelen djur med över 200 000 celler per ml mjölk hade minskat för de som använt x-zelit medan parametrarna ökat för kontrollbesättningarna. 

X-zelit Complete 

X-zelit och sintidsmineral i samma produkt. För att minimera antalet produkter som ska hanteras och doseras finns X-zelit Complete. X-zelit Complete är en kombinerad produkt som innehåller både sintidsmineral och x-zelit. Genom att utfodra 400 g per dag under hela sintiden får sinkon i sig ett välbalanserat sintidsmineral i kombination med x-zelit. Med en patenterad produktionsprocess som ger produkten en struktur i form av VitaCaps blir produkten extra smaklig. 

Kontakta din närmsta säljare om du vill veta mer om X-zelit och dess positiva effekter.  

Oskar & Johannes StjärneRöst från fältet - X-zelit
>>Oskar & Johannes Stjärne, Linnekulla

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter