Alternativa råvaror till grisproduktion

Under flera års tid har lantbrukare tagit till vara på olika rest och biprodukter som blivit över från diverse produktioner. Det handlar om allt från vassle och fodermjölk som blir över från mejerierna till deg och kex från brödtillverkare. Intresset för alternativa biprodukter är stort hos lantbrukarna och kännedomen om innehållet är viktigt för dom som optimerar foderrecepten för att utnyttja råvarorna på bästa sätt. Jörgen Henriksen på Fodermix är specialist på alternativa råvaror och svarar här på en del vanliga frågeställningar.

Vad är det som gör det intressant att utfodra grisarna med alternativa råvaror?
– Dels är det intressant ur ett klimatperspektiv då användandet av dessa råvaror gör att vi får ett minskat klimatavtryck inom grisproduktionen när vi använder biprodukter som annars kanske skulle kasserats. Förutom detta så vet vi att flera av våra alternativa råvaror lämpar sig utmärkt till grisarna, flera av produkterna ökar smakligheten på fodret och grisarna är duktiga foderomvandlare och utnyttjar produkterna väl. Dessutom är dom alternativa produkterna ofta lönsamma att använda i grisproduktionen.

Vad bör vi tänka på när vi utfodrar grisarna med alternativa råvaror?
– Alternativa råvaror kan vara allt från vassle, permeat och drank till degsoppa och glass. Innehållet kan variera mycket och därför är det viktigt att ha så mycket information som möjligt om råvaran som används, både vad gäller näringsinnehållet och kvalitén, berättar Jörgen. När vi har den informationen kan vi supplera med andra råvaror som protein, aminosyror och mineraler så att man får ett foder som uppfyller grisens näringsbehov på bästa sätt. Det är också viktigt att tänka på hur råvaran lagras för att den ska hålla en god hygien och vara ett säkert fodermedel till grisen.

Hur ser tillgången på alternativfoder ut?
– På senare tid har konkurrensen kring alternativa råvaror ökat. Det beror framförallt på att biogasanläggningar och etanoltillverkningen har fått upp ögonen för alternativa produkter och använder sig av dessa i allt större utsträckning.

Slutligen, vad är det som gör ditt arbete med alternativa råvaror så roligt?
– På Fodermix har vi lång erfarenhet av att skapa kundanpassade premixer och koncentrat som passar till olika alternativa fodermedel. Flera av våra kunder använder alternativa råvaror och det är väldigt roligt att kunna utnyttja biprodukterna på bästa sätt och se resultaten ute på gården och veta att det har bidragit till en lönsam produktio

Kunde inte hitta någon personal.
Fodermix logotyp

Kategorier i: , , ,