Dialyt express återställer mag-tarmhälsan

Små och fler mål mat, samma mängd mjölk eller kalvnäring, elektrolyter och du kan återställa mag-tarmhälsan igen på dina kalvar.

-Vätskebrist är oftast själva dödsorsaken vid diarré, säger Carolina Johansson, produktchef Nöt. Ju tidigare behandling med elektrolyter sätts in ju större chans har du att rädda kalven. Elektrolyterna innehåller lättillgänglig energi i form av druvsocker vilket ökar absorptionen av natrium.
-Elektrolyterna bidrar till energi-försörjningen. Men det räcker inte. Utfodring med mjölk eller kalvnäring måste fortsätta även när kalven har diarré, med samma mängd som vanligt.

Däremot får man gärna utfodra fler och mindre mål. Låt det gå minst en timme mellan det att kalven får mjölk och elektrolytlösning, förutsatt att inte elektrolyterna blandas i mjölken. Elektrolyterna ska utfodras ljumna. En god idé är att ge elektrolyter också i förebyggande syfte vid stress som exempelvis förmedlingskalvarnas första vecka efter insättning.

-En ny elektrolyt som vi lanserat hösten 2018 är Dialyt Express, fortsätter Carolina. Det är en flytande elektrolyt som blandas i vatten eller mjölk. Dialyt Express innehåller elektrolyter, buffert och lättillgänglig energi vilka samverkar för att återställa djurets vätskebalans. Dessutom innehåller den utvalda växtextrakter som har visat sig kunna förbättra mag-tarmhälsan.

Dialyt Express är flytande och bör förvaras där den ska användas.
Det gör att den är lätt att tillsätta i samband med utfodring av kalvarna direkt där man ser att den behövs. Tillhörande pump finns att beställa.
-En kalv med diarré ska ha 60 ml 2 gånger om dagen i 2-7 dagar. Dialyt Express kan också användas förebyggande. En förpackning på 5 liter räcker till att behandla 14 kalvar under tre dagar, avslutar Carolina.

Glimt från fältet

Ellinor Andersson, Östra Sörby, Öland, arbetar på en mjölkgård med 180  mjölkkor, i Östra Sörby på Öland. Precis som de andra 7 svenska gårdarna som testat Dialyt Express tyckte Ellinor att den stora fördelen med produkten var att det blev så lätt att behandla att det blev gjort. Man behöver inte vispa, blanda eller gå och hämta något. Flaskan finns tillgänglig vid utfodring. Man trycker på pumpen och så är det klart. Och så funkar den. Kalvarna blev snabbt piggare och fastare i magen.

 


Carolina Johansson
Produktchef Nöt


Kategorier i: , ,