Rutiner för spilloljehantering

Spilloljehanteringen är inte kostnadsfri.

Detta innebär att de som är kunder kommer att faktureras för tömning av spillolja och filter-fat.

Fakturan skickas direkt från vår samarbetspartner Ragn-Sells till kunden (där spillolja, filter, m.m. hämtas). Bakgrunden till denna prisändring är en sjunkande ersättning för spilloljan som tvingar oss att börja ta betalt för spilloljehanteringen.

De aktuella priserna för denna tjänst är idag:

  • Kontakta Ragn-sells med referens till projektnummer 9296.

Priserna justeras månadsvis vid behov och aktuella priser finns i framtiden hos Ragn-Sells. Samma beställningssedel som tidigare. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till Ragnsells Telnr: 0771-88 88 88

Beställningsformulär för hämtning av spillolja hittar du här.