Ersätt delar av grovfodret med bra resultat

Den extrema torkan i Sverige har skapat en akut brist på grovfoder. Efterfrågan på något som kan ersätta de låga eller nästan obefintliga grovfoderskördarna har varit enorm. Dialogen vi fört med lantbrukare runt om i landet sedan juni månad har varit omfattande. Svenska Foder har nu utvecklat ett nytt sortiment som kan kompletterar delar av de bristande grovfodervolymerna. Carolina Johansson, Produktchef Nöt berättar om denna vidareutveckling.

I år är läget värre än vad vi någonsin varit med om och vi ser foderstater som tidigare varit ovanliga. Det har genererat att Svenska Foders nötfoderavdelning fått tänka till lite för att kunna möta den efterfrågan som idag finns ute på gårdarna.

-Med den kris vi har idag har vi jobbat hårt för att för att hitta så bra lösningar som möjligt för lantbrukarnas problem, konstaterar Carolina Johansson. Vi har därför utvecklat ett helt nytt sortiment: Två helt nya Tuva-produkter sprungna ur vår erfarenhet vad som fungerar i grovfoderfattiga foderstater av skilda slag.
-Dessa produkter, Tuva Grov och Tuva Snabb, är en vidareutveckling av vårt sedan länge existerande Rosa Grönmix, fortsätter hon. Rosa Grönmix har med goda resultat använts när det tillfälligtvis varit brist på grovfoder. De nya fodren tar avstamp i konceptet Rosa Grönmix, men har utvecklats för att platsa i grovfoderfattiga foderstater av olika slag.

Fodren i Tuvasortimentet har högt innehåll av fiber, vilket gör att de passar bra när grovfodergivan är begränsad.
-Med Tuva Grov får man det foder som har mest fiber i vårt sortimentet, fortsätter Carolina. När man vill få in mer fiber i foderstaten för att bibehålla vommens funktion är Tuva Grov bra att kompletterar med så att du tillsammans med ditt grovfoder når en låg, men fungerande, grovfodergiva och NDF-nivå i foderstaten.

Tuva Snabb är å sin sida ett energirikt foder som passar till mycket grovt grovfodret, exempelvis mestadels någon typ av halm.
-Det som fattas i dessa foderstater är smältbara fiber, något som är exakt det Tuva Snabb tillför, säger Carolina Johansson. Tuva Snabb tillför också protein, både i form av en liten mängd lättillgängligt protein från urea och ”vanligt” protein av mycket god kvalitet.

Varken Tuva Grov eller Tuva Snabb har några krav på tillsatta vitaminer eller mineraler. De är välkomponerande, sammansatta foder som innehåller vad som behövs för att djuren ska prestera och må bra samtidigt som de ger en väldig flexibilitet.

Rosa Grönmix finns fortsatt i sortimentet och är en välbeprövad produkt med goda resultat under många år vid måttlig grovfoderbrist. Genom att balansera foderstaten utifrån behov och produktion, bör man bibehålla ordinarie kraftfoder som du utfodrar och komplettera med Rosa Grönmix.
-Eftersom Rosa Grönmix fungerar lika bra till mjölkkor som till ungdjur och dikor, är det på det sättet en allroundlösning på det omedelbara problemet, säger Carolina. Man kan likna Rosa Grönmix vid ett högkvalitativt vallensilage som du kan byta kilo för kila rakt av: 1 kg ts grovfoder mot 1 kg Rosa Grönmix.

Ekoproduktion kräver andra lösningar

KRAV har beslutat om tillfälliga regeländringar för att försöka lindra problemen att hitta foder till den ekologiska produktionen. De tillfälliga regelförändringarna tillåter en något lägre grovfoderandel i totalfoderstaten.

Vad är vårt råd från Svenska Foder då?

-Att välja ett kraftfoder som ger möjlighet att utfodra en något större mängd, säger Rebecca Nilsson. Alltså genom att sänka koncentrationsgraden och öka givan på ett KRAV-godkänt kraftfoder som heter Tuva Eko Bete.

-Inventera därför ditt grovfoderlager kontinuerligt för att hela tiden stämma av om ”budgeten” håller. Det gör att du har en bättre överblick och kan fatta rätt beslut när det behövs.

 

Tuva Grov

Ett prisvärt alternativ till grovfoder. Tuva Grov är fodret med mest fiber i vårt sortimentet. När du vill få in mer fiber i foderstaten för att bibehålla vommens funktion rekommenderar vi att du kompletterar med Tuva Grov så att du tillsammans med ditt grovfoder når en låg, men fungerande grovfodergiva och NDF-nivå i foderstaten. Tuva Grov har inga krav på tillsatta mineraler eller vitaminer.

Tuva Snabb

Energirikt foder som passar till mycket grovt grovfoder, exempelvis mestadels någon typ av halm. Det som fattas i dessa foderstater är smältbara fiber, något som är exakt det Tuva Snabb tillför. Tuva Snabb tillför också protein, både i form av en liten mängd lättillgängligt protein från urea och ”vanligt” protein av mycket god kvalitet. Inga krav på tillsatta vitaminer eller mineraler.

Rosa Grönmix

Rosa Grönmix är en välkänd och beprövad klassiker. Den är utvecklad för att platsa i en kvigfoderstat tillsammans med endast halm och ger då alldeles utmärkta resultat. Under åren har den också visat sig fungera bra i många andra foderstater och blivit ett populärt val vid en måttlig grovfoderbrist också till korna. Rosa Grönmix är som ett mellanting mellan Tuva Grov och Tuva Snabb och innehåller tillsatta vitaminer och mineraler.

 

Carolina Johansson

Produktchef

carolina.johansson@svenskafoder.se


Kategorier i: , ,