Läs om lantbruksnyheter, växtodlingtips, sortnyheter, foderutveckling & mycket mer.

Ta del av lantbruksnyheter, växtodlingtips, sortnyheter, foderutveckling och mycket mer.

I detta nummer kan du läsa om: 
Planerna kring bygget av nordens största insektsfabrik.

Hur Johanna Åberg, som driver äggproduktionen Prästtorps Gårdsägg, lägger fokus på djur & hygien.

Fredrik Spetz satsning på både utbildningsverksamhet och sin egen hoppkarriär inom hästsporten.

Hur du når bäst resultat med den mest intressanta maltkornssorten Prospect, arvtagaren efter KWS Irina.

Hur du förebygger problem med gräsogräs.

OCH såklart mycket mer!

Trevlig läsning!

 

Avsikten med Svenska Foders Tidningen är att vi vill ger vår syn på olika frågor i lantbruksdebatten, frågor som är avgörande för lantbrukets lönsamhet och framtid. Vi berättar om våra produkter, våra tjänster; vi skriver reportage, artiklar och notiser om den verksamhet som bedrivs inom det kärnområde som vi verkar i. Svenska Foders Tidningen utkommer 4 gånger om året och produceras INHOUSE. Den har funnits sedan 2003.


Kategorier i: