Fjäderpennan 1/2020

Kyckling Pro – För den professionella lantbrukaren

Det är under kycklingens första levnadsveckor som bakterie-floran i tarmen byggs upp och sammansättningen av bakterier bestäms. Här är det viktigt att inte de elaka bakterierna tar överhanden utan att de goda får en chans att etablera sig och skapa en bakterieflora som är gynnsam för kycklingen. En sådan bakterieflora gör att det blir svårare för sjukdomsframkallande bakterier att få fäste och de har också en högre produktion av smörsyra, vilket är gynnsamt för *tarmluddet* (eg. villi). Ett välmående *tarmludd* har större kapacitet att ta upp näringsämnena i fodret vilket resulterar i en effektivare foderomvandlingsförmåga.

Kort sagt en välmående kyckling har större förutsättningar för att leverera riktigt bra produktionsresultat.

Detta är anledningen till att vi har lagt mycket fokus på de foder som används under kycklingens första levnadstid och som benämns Pro. Sammansättningen är utvald för att gynna de goda tarmbakterierna, verka inflammationshämmande och minska eventuella stressfaktorers påverkan på tarmen. Kort sagt Pro ger dig ett riktigt bra foder, högt näringsinnehåll men samtidigt skonsamt!

Hand som håller en kyckling

Lägg full kraft på de första dagarna!

Två punkter bättre foderkvot och numeriskt högre vikt blev resultatet när man i Danmark testade att använda startfodret i 10 dagar istället för 8. Startfodret kom i form av en minipellets. Försöket utfördes både i ett boxförsök samt ute i ett kommersiellt stall. Hybriden var Ross 308. Ingen skillnad observerades i dödlighet eller kassaktioner.

Försök i boxar

Försök ute i kommersiellt stall

Ny fjäderfäsäljare till din tjänst!

Under hösten lämnade Joachim Brahce över säljansvaret för fjäderfäfoder i Skåne & Blekinge till Johan Hagstedt. Joachim kommer vara kvar i företaget och då som säljchef för fjäderfä- och grisfoder.

Johan bor på en liten gård utanför Tomelilla tillsammans med sin fru sedan 1987. Han har jobbat inom lantbruksbranschen i drygt 30 år, de senaste 10 åren i Svenska Foder och då som säljare gentemot våra återförsäljare i södra Sverige. Johan ser fram emot att lära känna sina kunder och denna spännande och intressanta bransch bättre, allt eftersom han får kontakt med sina kunder i området!

Höns i produktion

Avena – En välmående höna inifrån och ut!

Fiber är ett mycket intressant men samtidigt väldigt komplext ämne. Längre tillbaks i tiden så ansågs fiber vara negativt för hönan. Hönan är inte speciellt bra på att utnyttja näringsinnehållet i fiber och då ansågs det vara onödigt kostsamt att ha med fiberrika råvaror i fodret. Synen på fiber har dock ändrat sig och man vet idag att fiber kan ha många andra positiva fördelar för hönan.

Fiber är ju som tidigare nämnts ett komplext ämne och det forskas en hel del på olika fiberparametrar. Det finns nämligen många olika typer av fiber och det gäller att ha rätt typ och nivå för att hönan ska må bra. Fel sorts fiber kan ge problem med ökad viskositet i tarmen, bakterietillväxt, lös gödsel och försämrad smältbarhet.

Rätt sorts fiber är däremot positivt för muskelmagen och

hönan löper mindre risk att få bakterietillväxt i tarmen samtidigt som hon får bättre förutsättningar för en förbättrad smältbarhet, torrare gödsel och skydd mot beteendestörningar.

Det är i muskelmagen som fodret uppehålls den längsta tiden. Muskelmagen är precis som det låter en muskel som mekaniskt bearbetar fodret. Det är också här den största nedbrytningen av protein sker. Rätt fiber i rätt mängd ger en välfungerande muskelmage och en harmonisk och högpresterande värphöna! Det är också viktigt att alla individer i en flock får i sig rätt mängd näringsämnen, för att undvika att vissa individer får mer än andra och att flocken därmed blir ojämn.

I Svenska Foder har vi längre varit medvetna och fokuserade på att hönan ska få rätt fiber och för drygt ett år sedan lanserade vi Avena konceptet. Detta koncept har vi nu utvecklat ytterligare med fler större fiberpartiklar i fodret, men med en bibehållen jämn struktur där man inte riskerar separation.

Vi tror att denna kombination av fiber och jämnhet är grunden för att kunna lyckas riktigt bra med sin produktion!

 

EkoNatur

Ekonatur säljer och förmedlar hönsgödsel i hela södra Sverige, från Mälardalen till Skåne.

Behöver du hitta ny avsättning för din gödsel eller få bättre betalt? Kontakta oss så ser vi vilka möjligheter till samarbete som kan finnas.

Kunde inte hitta någon personal.

Vill du veta mer så hör med din säljare!

Kunde inte hitta någon personal.
Kunde inte hitta någon personal.
Kunde inte hitta någon personal.

Kategorier i: , , , ,