Fjäderpennan 2/2020

Välkommen Fredrik!

Efter tolv år i Svenska Foder har vår säljchef Fjäderfä, Joachim Brahce, valt att gå vidare för att anta nya utmaningar i sin karriär. Joachim har drivit försäljningen på ett positivt och förtjänst-fullt sätt och varit en mycket uppskattad medarbetare. Vi tackar Joachim för hans insatser i Svenska Foder.

Vi välkomnar istället Fredrik Reis som ny säljchef på Fjäderfä. Fredrik bor med sambo och två barn utanför Göteborg. Han har arbetat med försäljning, kundvård och affärsutveckling, i en rad olika branscher under de senaste 15 åren – alltifrån service på hotell, rengöringssystem och relaterade produkter till konsument och företag både direkt och via webbtjänster, samt försäljning av växtnäringsprodukter. 

– Det känns inspirerande och spännande att tillsammans med Svenska Foders ambitiösa medarbetare utveckla branschen. Jag ser också fram emot att möta och utveckla affären med fjäderfäkunder runt om i Sverige, hälsar Fredrik.

Ekosortimentet

I början av 2019 så lanserade Svenska Foder ett nytt ekofodersortiment. Detta hade tidigare testats i försök under 2018 med mycket bra resultat. Nu, ett och ett halvt år senare, kan vi också se att det nya konceptet fungerat väl ute i marknaden. Sortimentet består av fyra färdigfoder för de olika produktionsperioderna samt tre olika koncentrat beroende på vilka råvaror du har på gården. Alla foder är KRAV-godkända och utformade för att ge dina höns de bästa förutsättningarna. Våra färdigfoder innehåller vårt omtyckta fiberkoncept för att främja utveckling av mag- och tarmkanal och därtill trygga en välmående höna och säker produktion.

Koncentraten är framtagna beroende på spannmålsnivå samt om du har fisk eller inte på gården. Har du raps fungerar detta också ihop med våra koncentrat.

 

Ekologiska höns framför ett hönsstall.

Nytt rengöringsmedel - Kenosan!

Mycket effektivt och drygt rengöringsmedel med kraftig skumeffekt. Extremt smutsupplösande och enkelt att applicera tack vare att det bildar ett kraftigt skumlager på ytan. Verkar inte korrosivt mot inredning. Åtgång endast ca 1,5 liter/100 kvm yta vilket gör det till ett kostnadseffektivt rengöringsmedel. Kenosan kan verka från 15 till upp till 60 minuter något som minskar risken för att det ska hinna torka fast. Kan sköljas av med vanlig slang eller högtryck.

Klimatmärkta foder

Vad som är ett klimatsmart val av foder går att vrida och vända på. Är det ett foder som har lågt CO2-avtryck eller är det ett foder som ger god utväxling med hög effektivitet och produktion hos djuret? Svaret är väl att det bästa är en kombination av dessa två. Under hösten kommer vi att börja deklarera CO2-värden för våra foder. Svenska Foder har under många år aktivt arbetat för att minska klimatpåverkan från verksamheten. Våra foderfabriker drivs sedan länge på huvudsakligen förnyelsebar energi och arbetet med att minska energiförbrukningen per tillverkat ton foder pågår varje dag. Inom vår foderutveckling strävar vi alltid efter att skapa foder som ger en hög fodereffektivitet.

Klimatsmarta foder är alltså något vi arbetat intensivt med, så gott som dagligen under många år. Trots detta är det först nu som Svenska Foder väljer att sätta ett klimatvärde, i form av koldioxidekvivalenter

 på sina foder.  Det beror alltså inte på att vi inte tidigare jobbat med dessa frågor, utan på att vi inväntat en samstämmighet inom den svenska foderbranschen om vilken metod och vilka databaser som ska användas, för att få jämförbara värden. Tillsammans i Foder & Spannmål har nu de svenska fodertillverkarna kommit överens om en gemensam standard. Vår förhoppning är att också övriga europeiska foderproducenter kommer att använda samma databas. Syftet med att ta fram klimatvärden på våra foder är att de förhoppningsvis kan användas i arbetet mot en mer hållbar livsmedelsproduktion. Men det är också viktigt att ha med sig att det kanske allra viktigaste klimatarbetet inom animalieproduktionen är arbetet mot en effektivare produktion, att varje kilo foder genererar mer kött, ägg eller mjölk – det är klimatsmart.

Analysera din spannmål

I skrivande stund är skörden i full gång och vädret ser fortsatt ut att bjuda på stabilt tröskväder. De första indikationerna är att den spannmål som hittills kommit in är torr och har höga proteinvärden. Använder du egen spannmål i ditt foder så är det viktigt att ta ut representativa prover för analys. Vi hjälper dig gärna att analysera spannmålen! Något som är viktigt att tänka på är att proteinet i vete beräknas olika beroende på om det ska gå till bröd eller foder (faktor 5,7 eller 6,25). 

Viktigt är också att tänka på om proteinet är uttryckt i Ts eller i vara. Be gärna din säljare om hjälp om du är osäker på att tolka ett analyssvar! 

 

Therese Optilab

Få SMS-avisering vid leverans av bulkfoder

När våra chaufförer lastar sina bilar i våra foderfabriker kan du få ett sms om att ditt foder snart är på väg. Har du inte redan registrerat dig för sms-avisering så gör det nu!

För att få sms – så gör du:
Skicka ett mail med ditt/dina leveransnummer samt mobilnumret dit du vill ha
aviseringen (endast ett nummer per leveransadress) till transport@svenskafoder.se. 

 

Sms-avisering av bulkfoder

EkoNatur

Ekonatur säljer och förmedlar hönsgödsel i hela södra Sverige, från Mälardalen till Skåne.

Behöver du hitta ny avsättning för din gödsel eller få bättre betalt? Kontakta oss så ser vi vilka möjligheter till samarbete som kan finnas.

Kunde inte hitta någon personal.

Vill du veta mer så hör med din säljare!

Kunde inte hitta någon personal.
Kunde inte hitta någon personal.

Kategorier i: , , , ,