Fjäderpennan Nr 1 2018

Avena – för hönans skull!

Fiber är ett mycket intressant men samtidigt komplext ämne. Längre tillbaks i tiden så ansågs fiber vara negativt för hönan, då hon har svårt att utvinna energi ur dem. Synen på fiber har dock börjat att ändra sig och man vet att fiber kan ha många andra positiva fördelar för hönan.

I Sverige har vi längre varit medvetna om att fiber kan vara bra och det har tillsammans med management varit en av de parameter som gjort att vi framgångsrikt haft icke näbbtrimmade frigående höns sedan lång tid tillbaka.

Fiber är ju som tidigare nämnts ett komplext ämne och det forskas en hel del på olika fiberparametrar. Det finns nämligen många olika typer av fiber och det gäller att ha rätt typ och nivå för att hönan ska må bra. Fel sorts fiber kan ge problem med ökad viskositet i tarmen, bakterietillväxt, lös gödsel och försämrad smältbarhet.

Rätt sorts fiber är däremot positivt för muskelmagen och hönan löper mindre risk att få bakterietillväxt i tarmen samtidigt som hon får bättre förutsättningar för en förbättrad smältbarhet, torrare gödsel och skydd mot beteendestörningar.

Det är i muskelmagen som fodret uppehålls den längsta tiden. Muskelmagen är precis som det låter en muskel som mekaniskt bearbetar fodret. Det är också här den största nedbrytningen av protein sker. En välfungerande muskelmage är viktigt för hönans välmående och hennes förmåga att utnyttja fodret på bästa sätt.

Rätt fiber i rätt mängd tror vi är väldigt viktigt för en harmonisk och högpresterande värphöna. Vi tror också att det är väldigt viktigt att alla individer får i sig rätt mängd näringsämnen för att undvika att vissa individer får mer än andra och att flocken därmed blir ojämn.

I Svenska Foder har vi längre varit medvetna och fokuserade på att hönan ska få rätt fiber men nu har vi tagit fram ett koncept där vi tagit det ett steg längre. Det nya konceptet kallas för Avena och där har vi ännu mer fokus på fiber samtidigt som fodret är fortsatt enhetligt för att alla individer ska få i sig samma näringsämnen.

Vi tror att denna kombination av fiber och jämnhet är grunden för att kunna lyckas riktigt bra med sin produktion! Vill du veta mer så hör med din säljare!


Nytt foderprogram för LSL Classic

Ett nytt foderprogram speciellt framtaget för att passa LSL Classic är lanserat. Det nya foderprogrammet ger en bättre möjlighet att kontrollera äggvikten utan att för den skull kompromissa med produktiviteten.

Värp Ideal

Används under uppvärpet för att ge en lite lugnare ökning av äggvikt. Om äggvikten drar iväg för mycket under den här perioden kan vara svårt att dämpa den i ett senare skede. Hur länge fodret används avgörs av äggvikten och produktiviteten. Så genom att följa dessa parametrar noga får man de bästa förutsättningarna för att göra ett foderbyte i rätt tid.

Värp Mitt

Används efter Värp Ideal för att lugna utvecklingen av äggvikt men bibehålla produktiviteten på en hög nivå.

Värp Balans

Slutfasfodret som är förstärkt med Pidolin för en bättre skalkvalitet. Pidolin hjälper till att påverka hönans skalkörtlar så att de skalhinnor som bildas innanför skalet blir tjockare och mer elastiska. Då blir äggskalet kraftigare och bättre. Även detta foder har ett extra fokus på att dämpa äggvikten och därmed minimera antalet ägg som blir för stora.

Precis som i vårt andra värphönskoncept (Värp Drive- Aktiv- Optimal Plus – Final Plus) så vill vi minimera antalet störningar för hönan. Vi arbetar därför med tajta råvarugränser, både mellan foder och mellan foderleveranser så att hönan långsamt får vänja sig vid en råvaras upp eller nedgång. Som alltid kör vi med öppna foderdeklarationer så att du som kund kan se det faktiska råvaruinnehållet i fodret. Vi har också en hög andel havre då vi anser att detta är gynnsamt för hönan och hjälper till att öka hennes välmående.

Åsa M Carlsson
Produktchef Fjäderfä


Spannmålsmarknaden

Den senaste USDA* rapporten som släpptes den 8 februari sänkte de globala vetelagren med 1,9 miljoner ton i jämförelse med rapporten som kom i januari. Lagren är kontra förra året vid samma tidpunkt 14,5 miljoner ton högre. Det är lagren i både USA och Europa som höjs eftersom exporterna går i ett långsamt tempo.

Återigen höjs den ryska veteexporten och Ryssland säkrar sin position som världens största veteexportör. Ryssland ligger nu på 36 miljoner ton kontra 2016 när dom låg på ca 27 miljoner ton.

Kina noterar även de rekordskörd med volymer på 127 miljoner ton. Det är 16 miljoner ton mer än förra året. Argentina har torrt och en ogynnsam väderlek vilket gör att USDA förväntar en lägre produktion av vete på 2,8 miljoner ton. Det är torrt även i stora delar av USA, främst Kansas.

USDA*
En gång i månaden släpper det Amerikanska jordbruksdepartementet sin WASDE-rapport (world agriculture supply and demand estimate) kallad USDA-rapport. Den innefattar även statistik och prognoser över världens produktion, avkastning, exporter med mera. Rapporten sammanställer världens jordbruksförsörjning och berör vete, raps, majs och soja.


Charlotte Lindén
Spannmålshandel


Foder för Cobbkycklingen

Under mars månad kommer vi i Skåne att starta tillverkningen av ett slaktkycklingfoder som är mer anpassat för Cobb-kycklingarna.


Vitaminmarknaden

Sedan en tid tillbaka så råder det stor brist på framförallt Vitamin A och E på världsmarknaden. Detta är en konsekvens av att fabriker i Kina har stängt samt att det har varit en stor brand på BASF i Ludwigshafen, vilka är tillverkare av dessa vitaminer. Detta har medfört kraftigt höjda priser på ovanstående.

Tillgången hoppas vara tillbaka på bra nivå någon gång efter sommaren.


Kontaktpersoner inom fjäderfäfoder på Svenska Foder!


Joachim Brahce
Säljare & Försäljningsansvarig Fjäderfä
Säljområde: Skåne, Blekinge
Tel: 010-130 29 02


Hanna Johansson
Säljare Fjäderfä
Säljområde: Halland, Västra Götalands Län
Tel: 010-130 29 74


Thomas Hullberg
Säljare Växt, Fjäderfä
Säljområde: Sörmland, Närke,
Östergötland, Västmanland
Tel: 010-130 29 06


Kategorier i: