Search
Close this search box.

.

.

En mjölkbonde med fokus på kvalitet

Brisbo Lantbruk, ligger i byn Brismene mellan Falköping och Ulricehamn. Här bedriver Markus Brisbo och hans familj ett lantbruk, och har gjort så i flera generationer. Mjölkproduktionen är grunden på gården, men denna grund har efterhand utvecklats genom att också satsa på en nötköttsproduktion.

Idag består denna produktion av 200 djur. Här ingår bland annat en mjölkproduktion på cirka 75 Holsteinkor plus rekrytering som i februaris provmjölkning 2022 översteg 12 300 kg. För att kunna bibehålla denna produktion vet Markus att gäller det att ha högt fokus på kvalitet – i alla delar av företagandet.

Årets mjölkbonde® 2022

Det är detta fokus och denna noggrannhet som lett till att Brisbo Lantbruk den 18 februari tilldelades den prestigefulla utmärkelsen Årets Mjölkbonde® 2022 – en utmärkelse som varje år utses av en oberoende jury som arbetar på uppdrag av Växa och Ludvig & Co. För oss i Svenska Foder kommer det inte som en överraskning att Markus och hans familj lyckats såväl med sitt lantbruk! Men vi gratulerar gärna. Grattis!

Juryns motivering löd: Årets Mjölkbonde® 2022 har visat en tydlig vilja till successiva förbättringsåtgärder och framgångsrikt utvecklat ett mjölkföretag med uttalad bärkraft. Genom att utveckla flera ben att stå på har man skapat ett ekonomiskt robust företag. Gården har en imponerande god djurhälsa som tillsammans med fokus på grovfoderproduktionen och klokt utnyttjande av ny teknik gör företaget till ett av de mest framgångsrika i Sverige. Företaget har också en hög förmåga att optimera företaget ur ett företagsperspektiv och ständigt sträva efter förbättringsåtgärder där även den anställde är drivande, vilket skapat ett mjölkföretag i toppklass.

Holstein Kor i solsken

Det räcker inte bara med ett bra kraftfoder

För Markus gäller som motiveringen gör tydligt att vara noggrann i alla led. Annars förlorar man gärna det man vunnit på annat håll i verksamheten.

-För att nå de goda resultaten räcker det inte med ett bra kraftfoder som Svenska Foders Rosa Grädde, även om det självklart hjälper till, säger Markus. Om jag inte lyckas med grovfodret, betyder resten väldigt lite.

Därför satsar han kraft, tid och energi på att ta fram ett bra grovfoder. På gården har man valt 4-skördesystem.

-Hög kvalitet på vallen är det som gör skillnad för min plånbok, säger Markus. Det är så jag håller nere kostnaderna, samtidigt som jag håller produktionen hög. Målet är att ligga på 11,5 MJ i snitt på mina skördar. Jag tycker att jag får en bättre återväxt om andraskörden kommer tidigt. Dessutom vill jag att fjärdeskörden också kommer så tidigt som möjligt, så att vallen hinner hämta sig inför vintern: på så sätt får jag en bra första skörd, året efter.

Långsiktighet är modellen

Så där håller han på. Markus har insett att långsiktighet gör skillnad i hans produktion och därmed hans ekonomi. Det som görs i rätt tid, ger möjligheter för senare insatser får bättre effekt. Allt hänger ihop. Och varje insats är ett sätt att optimera sin produktion.

-När jag slår vallen vill jag ha hög stubb, eftersom gräset kommer igång bättre. Det är viktigt att ligga steget före. Sen måste jag ha en vallblandning som passar min produktion och mina fält. För mig har Optivall Balans fungerat mycket bra med sin höga andel timotej och Hykor. Balans ger en snabb och god tillväxt, vilket behövs när man som jag ska hinna med 4 skördar om året.

För att säkra grovfodrets kvalitet hela vägen fram till utfodring använder Markus det biologiska ensileringsmedlet SiloSolve FC.

-Jag har bara goda erfarenheter av SiloSolve, säger han. Resultaten har varit bra och jag slipper syrorna, som både ur ett maskinperspektiv och ett hälsoperspektiv är problematiskt. Jag är noga vid packningen i mina tre plansilos och använder mer SiloSolve FC i de övre lagren än i de undre – det har gett god effekt, konstaterar Markus. Även i sista skörden alternativt fjärdeskörden vill jag ha lite extra SiloSolve i, så att fodret håller ordentligt. Det är en billig försäkring. Det viktiga är att korna får bra grovfoder – det är det, tillsammans med kraftfodret som skapar resultatet på sista raden.

Markus Brisbo

Östergården, Brismene

Areal: 140 hektar vall

Antal skördar: 4

Vallblandning: Optivall Balans: (40 % timotej, 15 % engelskt rajgräs, 30 % rörsvingelhybrid Hykor, 10 % rödklöver, 5 % vitklöver)

Ensilering: 3 plansilofack (planerar ytterligare ett + SiloSolve FC)

Mjölkproduktion: I februaris provmjölkning översteg den 12 300 ECM

Kraftfoder: Rosa Grädde
Mix: Vall, spannmål och Rosa Grädde

Senaste artiklarna

Alla
Fördjupning
Nyheter
Nyhetsbrev Växtodling
Röst från fältet
Tips & Råd
Search
Mina sidor
Logga in/registrera dig som: