Fiol Müsli

Hög lammtillväxt är oftast det som ger bäst lönsamhet. Lamm som får en bra start med mycket råmjölk av hög kvalitet och som kommer igång och äter grovfoder och kraftfoder utvecklar vommen tidigt. Det är oftast de lammen som också når den högsta tillväxten. För att få en riktigt bra start för de unga lammen så de blir klara i tid, är det viktigt med ett smakligt kraftfoder som stimulerar dem till att äta.

Därför har vi nu tagit fram ett kraftfoder i müsliform där vi endast valt ut de smakligaste råvarorna med hög smältbarhet för bästa utnyttjande. Behandling med hjälp av ångkokning av spannmålen, tillsammans med strukturen på fodret, gör müslin extra attraktiv. Kombinationen av de noggrant utvalda råvarorna ger en bra balans mellan energi, protein och fiber för optimal tillväxt hos lammen och fungerar även bra till högdräktiga och digivande tackor.

Börja erbjuda müslin till både tackor och lamm omedelbart efter lamning och efter ca 6-8 veckor är det lagom att enbart servera den till lammen i lammkammaren. Müslin kan även användas om extra tillskott behövs på betet och för slutgödning av lammen.