Koppar är livsviktigt!

Koppar är ett livsviktigt spårämne som finns i många organ och vävnader. Koppar ingår bland annat i ämnesomsättningen,
bildning av röda blodkroppar samt pigmentering av hår & ull. Kopparöverskott från fodret lagras i levern. Försöksresultat har visat att kopparmottagligheten i levern skiljer sig åt mellan olika raser. Raser med störst kopparmottaglighet är mer känsliga för kopparförgiftning. Vissa raser som till exempel Texel och Ostfriesiskt mjölkfår är känsliga för koppar. Medan raser som Pälsfår, Finull och Rya oftast tål mer koppar och lättare drabbas av kopparbrist.

Kopparförgiftning kan utlösas av stress och alla stressituationer går inte att undvika. Exempel på en stressande situation är lamning och flytt. När djuret blir stressat ökar kopparfrisättningen från levern det gör att kopparkoncentrationen i blodet ökar vilket i sig ökar risken för kopparförgiftning. Koppargivan ska anpassas efter behovet i din besättning. En nivå mellan 7 och 10 mg koppar per kg torrsubstans (ts) foder i totalfoderstaten är lämpligt till vuxna får.