Checklista för ekologiska värphöns

Speciellt vid insättning

Unghönsgruppen
Kolla vikter och jämnhet i unghönsflocken. Gruppera vid behov. Följ viktutveckling.

Foderkonsumtion vid uppvärpning
Vänj unghönsen till att konsumera grovfoder innan värpningen börjar.

Vitamindosering
Använd extra vitaminer (Deltavit Multi) för att öka foderkonsumtionen och ge unghönsen en bra start.

Kontinuerligt under produktionsperioden

Ljusprogram och belysning 
Följ ett bra ljusprogram för ekologiska värphöns och ha ett jämnt ljus utan flimmer.

Vitamindosering
Använd vitaminer för att ha en bra produktion utan störningar i flocken.

Ventilation och luftkvalitet samt värme
Ha en bra ventilation för att undvika för höga ammoniakhalter som påverkar produktion, välbefinnande och din arbetsmiljö.

Sysselsättning
Använd stenar (Peckstone Eko), grovfoder, rotfrukter, grovkalk mm för att ge sysselsättning i flocken och
för att undvika stress och fjäderplockning.

Rutiner
Ha fasta och jämna rutiner i arbete med flocken.

Kvalster och inälvsparasiter
Kontrollera att kvalster inte får fäste i anläggningen eller hönsflocken och bekämpa vid behov.
Kontrollera att inälvsparasiter ej stör flocken och bekämpa vid behov.

Gnagare och rovdjur
Kontrollera och stäng ut gnagare, rovdjur och rovfåglar från anläggningen. Låt dom inte störa flocken och skapa stressituationer.