Grisfoder för framtidenSuggor & smågrisar

Grisfoder för framtidens suggor och smågrisar

Svenska Foder lägger stor vikt vid suggans och smågrisarnas utfodring. Därför har vi vidareutvecklat vårt sortiment av grisfoder för att möta de möjligheter som smågrisproducenterna nu erbjuds med det nya avelsmaterial som introducerats i Sverige. Detta har resulterat i ett helt nytt foderkoncept – Grisfoder för framtiden
Märke Foder för framtiden

Helfoder

Sugg Prep 70
Grisningsfoder

Grisningsfoder med fokus på fiberbalans för en lättare grisning och livskraftigare spädgris.

Sugg Vital 70
Dräktighetsfoder

Fokus på fiberbalans och fiskfettsyror, viktiga för fostrens utveckling och smågrisens fortsatta livskraft.

Sugg Intens 70
Digivningsfoder

Anpassat till högproducerande suggor med fokus på fiberbalans, aminosyra försörjning och fiskfettsyror för maximalt utnyttjande av den genetiska potentialen.

Koncentrat

Suggmix Omega Sin 70
Dräktighetskoncentrat

Speciellt anpassat för den dräktiga suggans behov. Lagom aminosyranivå, Fiberbalans samt fiskfettsyror. Ger både suggan och fostren de allra bästa förutsättningarna

Suggmix Omega Di 70
Digivningskoncentrat

Koncentrat för den högproducerande digivande suggan. Hög aminosyranivå, Fiberbalans samt fiskfettsyror finns i detta smakliga digivningskoncentrat. Ger dig utmärkta möjligheter att utnyttja suggans potential.

AminoBalans – Utnyttja potentialen

Det är aminosyrorna som spelar roll!

Grisen har inget behov av protein i sig, utan den behöver aminosyror. Dessa fungerar som byggstenar i grisens proteinbildning. Vissa av aminosyrorna är livsnödvändiga och kan inte produceras av grisen själv. De måste därför tillföras med fodret. För att optimera grisens tillväxt och välbefinnande är det viktigt med rätt nivå av aminosyrorna men även balansen dem emellan. Samtidigt får inte proteinnivån bli för hög.

Den viktiga balansen

Överskott av en livsnödvändig aminosyra ersätter inte brist av en annan. Brist på en aminosyra kan leda till en lägre tillväxt och sämre foderutnyttjande. För mycket av någon aminosyra eller för mycket protein blir däremot en belastning för grisen, vilket kostar energi och ger en ökad risk för tillväxt av skadliga bakterier.

Detta är gammal kunskap, men är lika aktuellt idag. I Svenska Foders koncept, AminoBalans, tittar vi på alla grisens livsnödvändiga aminosyror. Med hjälp av råvaruval och flera rena aminosyror i fodret kan vi balansera och tillgodose grisens behov av alla aminosyror, utan att behöva belasta grisen med ett skadligt proteinöverskott. Produktionsresultaten kan höjas utan risk för att grisarna blir lösa i magen eller att fodereffektiviteten minskar.

Rätt nivå
Rätt balans
Rätt aminosyror

Illustration över aminosyror

Är det brist på en livsviktig aminosyra hjälper det inte att höja nivån av en annan aminosyra.

FiberBalans

När det gäller fibrer har vi tidigare talat om växttråd där alla typer av fibrer varit ihopklumpade. Vi vet däremot att fiber från olika källor har olika egenskaper. Inom DLG-koncernen har vi arbetat intensivt med detta.

Vi delar nu in fibrer i:

  1. fermenterbara fiber dvs fiber som omsätts (jäses) i tjocktarmen och därmed bidrar till energiförsörjningen
  2. icke fermenterbara fibrer som enbart bidrar med struktur.

Dessa fiber har helt olika egenskaper och förhållandet mellan dem är viktigt. Vi kallar detta för FiberBalans som beräknas som fermenterbara /icke fermenterbara. Olika djurkategorier behöver olika FiberBalans för att prestera optimalt. Till exempel bör FiberBalansen vara lägre än 2,5 för digivande suggor medan för dräktiga suggor och suggor i övergångsfasen bör den vara runt 4.

FiberBalans till suggor ger:

  • Bättre råmjölk och högre mjölkproduktion
  • Energi till grisningen
  • Mindre förstoppning
  • Mättnadskänsla (sinsuggor)

FiberBalans och grisning

Diagram över danskt försök med olika nivåer av växttråd
Diagram danskt försök med olika fiberkällor