Grisfoder för framtidenSuggor & smågrisar

Grisfoder för framtidens suggor och smågrisar

Svenska Foder lägger stor vikt vid suggans och smågrisarnas utfodring. Därför har vi vidareutvecklat vårt sortiment av grisfoder för att möta de möjligheter som smågrisproducenterna nu erbjuds med det nya avelsmaterial som introducerats i Sverige. Detta har resulterat i ett helt nytt foderkoncept – Grisfoder för framtiden!

Smågris Prestart – tidig aptit, tidigt tillväxt

Det allra bästa sättet att få smågrisarna att äta kraftfoder tidigt är att ge dem Smågris Prestart.

Intens 70 – digivningsfoder

Suggfodret nummer ett anpassat till den nya TN70 suggan med fokus på fiberbalans, aminosyra försörjning och fiskfettsyror. För maximalt utnyttjande av den genetiska potentialen.

Suggfoder Intens – energirikt grisfoder

Ett energirikt grisfoder med fiskfettsyror för den högpresterande suggan.

Sugg Prep 70 – för en lättare grisning

Grisningsfoder med fokus på fiberbalans för en lättare grisning och livskraftigare spädgris.

Suggfoder Vital 70 – dräktighetsfoder

Dräktighetsfoder med fokus på fiberbalans och fiskfettsyror, viktiga för fostrens utveckling och smågrisens fortsatta livskraft.

Sugg Omega 70 – för den dräktiga och digivande suggan

Koncentrat anpassat till den nya TN70 suggan med fokus på fiberbalans, aminosyra försörjning och fiskfettsyror. För maximalt utnyttjande av den genetiska potentialen.

Logotype för Foder för framtiden

AminoBalans för en effektivare grisproduktion

Det är aminosyrorna som spelar roll!

Grisen har inget behov av protein i sig, utan den behöver aminosyror. Dessa fungerar som byggstenar i grisens protein-bildning. Vissa av aminosyrorna är livsnödvändiga och kan inte produceras av grisen själv. De måste därför tillföras med grisfodret. För att optimera grisens tillväxt och välbefinnande är det viktigt med rätt nivå av aminosyrorna men även balansen dem emellan. Samtidigt får inte proteinnivån bli för hög.

Den viktiga balansen

Överskott av en livsnödvändig aminosyra ersätter inte brist av en annan. Brist på en aminosyra kan leda till en lägre tillväxt och sämre foderutnyttjande. För mycket av någon aminosyra eller för mycket protein blir däremot en belastning för grisen, vilket kostar energi och ger en ökad risk för tillväxt av skadliga bakterier.

Detta är gammal kunskap, men är lika aktuellt idag. Det nya i Svenska Foders koncept, AminoBalans, är att vi tittar på alla grisens livsnödvändiga aminosyror. Med hjälp av råvaruval och flera rena aminosyror i fodret kan vi balansera och tillgodose grisens behov av alla aminosyror, utan att behöva belasta grisen med ett skadligt proteinöverskott. Produktionsresultaten kan höjas utan risk för att grisarna blir lösa i magen eller att fodereffektiviteten minskar.

Logotype för AminoBalans

FiberBalans

När det gäller fibrer har vi tidigare talat om växttråd där alla typer av fibrer varit ihopklumpade. Vi vet däremot att fibrer från olika källor har olika egenskaper. Inom DLG-koncernen har vi arbetat intensivt med detta.

Vi delar nu in fibrer i:

1) fermenterbara fiber d.v.s. fiber som omsätts (jäses) i tjocktarmen och därmed bidrar till energiförsörjningen

2) icke fermenterbara fibrer som enbart bidrar med struktur. Dessa fiber har helt olika egenskaper och förhållandet mellan dem är viktigt. Vi kallar detta för FiberBalans som beräknas som fermenterbara /icke fermenterbara. Olika djurkategorier behöver olika FiberBalans för att prestera optimalt. Till exempel bör FiberBalansen vara lägre än 2,5 för digivande suggor medan för dräktiga suggor och suggor i övergångsfasen bör den vara runt 4.

FiberBalans till suggor ger:

  • Bättre råmjölk och högre mjölkproduktion
  • Energi till grisningen
  • Mindre förstoppning
  • Mättnadskänsla (sinsuggor)

Diagram på fiberbalans och grisning