Allround såpa

Allround Såpa löser snabbt och effektivt upp smuts, fett och proteinhinnor och säkrar ett rent stall samtidigt som det generella mikrobiologiska trycket sänks!

För rengöring av alla typer av djurstallar, inredningar och maskiner. Den unika sammansättningen gör att Allround Såpa har en god rengöringseffekt under de förhållanden som gäller i grisstallar, fjäderfästallar, kostallar och i kalvboxar. . Allround såpa har en god vidhäftning på både lodräta och vågräta ytor, oavsett material (plast, järn, betong). Det kraftiga och långverkande skummet gör att den inte lossnar från ytan. Produkten innehåller även korrosionsskydd och verkar på bara 15-30 minuter.