Deltamin Sin FertilMed organiska mineraler

Sintidsmineral med organiska mineraler. Deltamin Sin Fertil kombinerar fördelarna från Deltamin Sin med fördelarna från Deltamin Fertil. Produkten innehåller både naturligt E-vitamin, selenjäst, organiska mineraler och biotin.

Naturligt E-vitamin tas upp och utnyttjas mera effektivt jämfört med vanligt E-vitamin och motverkar exempelvis mastit och kvarblivna efterbörder effektivt. Försök visar också att kalvöverlevnaden förbättras. Läs gärna mer här.

Biotinet förbättrar kvaliteten på klövarna. Med friska klövar rör sig korna bättre, får en bättre fruktsamhet och kommer att mjölka mer.

Organiska mineraler tas upp och utnyttjas extra effektivt, vilket ger en positiv effekt på hälsan, klövarna, fruktsamheten och produktionen. Nyare försök visar nu också stora positiva effekter av att ge dessa organiska mineraler veckorna före kalvning. Därför slår vi nu ihop våra två lyckade koncept till ett helt nytt sintidsmineral; Deltamin Sin Fertil.


Nedan ser du resultatet från ett försök där korna fått organiska mineraler, motsvarande Deltamin Sin Fertil, 30 dagar före och 30 dagar efter kalvning. Korna som fått organiska mineraler producerade mer mjölk.