Foder för mixervagnarFör en jämn mix och en hög fodereffektivitet

Få komponenter ger högre fodereffektivitet

En enkätundersökning utförd i Danmark fann att besättningar med få personer inblandade i utfodringen och få foderbyten över året hade den högsta fodereffektiviteten. Det visar hur viktigt det är med en jämn utfodring från dag till dag för att uppnå en hög fodereffektivitet. Uppvägning och blandning är ett av de viktigaste momenten på en gård idag och grundläggande för att uppnå en jämn mix. Ju fler råvaror som ska vägas upp, ju mer ökar risken för att blandningen ska variera från dag till dag.

Balans är Svenska Foders samlingsnamn för foder, speciellt anpassade för mixervagnar. Väljer du ett Balansfoder får du ett foder sammansatt av många olika råvaror, i form av pelletskross som blandar sig väl i mixen. Tack vare att du bara behöver väga upp ett fodermedel blir förutsättningarna för en jämn mix och en hög fodereffektivitet bättre.

Tänk också på att ha noggrann koll på grovfodrens ts-halter. En relativt liten avvikelse från nivån som används i foderstaten ger en stor skillnad i verkligheten. En avvikelse på 5 %-enheter i ensilaget motsvarar vid normal ensilagemängd 1,5-2 kg ts. Kontrollera ts-halterna ofta och justera mängden grovfoder som vägs upp.

Välj Balansfoder för högre fodereffektivitet

  • Färre fodermedel att väga upp
  • Jämnare mix & högre fodereffektivitet
  • Pelletskross
  • Blandar sig väl
  • Flera råvaror för optimal proteinkvalitet
  • Fett av hög kvalitet
  • Värmebehandlat
  • Samma näringsinnehåll varje leverans

Tillbaka till Balansfoder.