ProtiSpar ökar proteinutnyttjandet

ProtiSpar är en patenterad blandning av eteriska oljor som hämmar proteinnedbrytningen i vommen. En minskad proteinnedbrytning i vommen leder till att flödet av intakta aminosyror till vommen ökar och behovet av utfodrat vomstabilt protein minskar.

Billgare foderstat eller mer mjölk?

Såväl försök som omfattande praktiska erfarenheter har visat att tack vare detta kan proteinutfodringen minskas med motsvarande 0,5 kg sojamjöl med bibehållen mjölkproduktion.

Om du väljer att ligga kvar med oförändrad proteinnivån i foderstaten kan du vänta dig en mjölkökning på mellan 1 och 3 kg.

Fodra ProtiSpar i foder eller i mineralfodret

I sortimentet finns två produkter med ProtiSpar, ett Balansfoder och ett Deltamin Mineralfoder. Deltamin Topp ProtiSpar är tillåtet att användas inom ekologisk/ KRAV-produktion.