De nykalvade behöver protein!

Svårigheten att energiförsörja kor i tidig laktation har länge uppmärksammats som huvudorsak till många av de problem som drabbar nykalvade kor. Energiförsörjningen är viktig, men mycket tyder på att också en negativ proteinbalans i tidig laktation har stor betydelse. Nya forskningsresultat tyder på att en bättre proteinförsörjning i framförallt tidig laktation kan ge stora ökningar i produktion samt underlätta för kon att upprätthålla ett gott immunförsvar. Resultaten ser lovande ut och stämmer väl överens med vad vi vet om vommens begränsningar hos både nykalvade kor och högmjölkare. Stråla innehåller en hög nivå AAT och passar därför utmärkt som ett extra AAT-intensivt foder till både nykalvade och högproducerande kor i en traditionell foderstat och som en koncentrerad giva i roboten. Längre in i laktationen rekommenderar vi att mängden Stråla anpassas efter den individuella mjölkproduktionen.