Läs mer om Stråla

Flera tillfällen för Stråla 245

Ökar nykalvades mjölkproduktion
Nykalvade kor har behov av extra AAT. I försök med AAT-nivåer långt över gällande norm har mjölkavkastningen ökats med upp till 7 kg per ko & dag. Stråla 245 innehåller osedvanligt höga nivåer AAT för att med normala kraftfodergivor kunna gynna mjölkproduktion i tidig laktation. Proteinförsörjningen i tidig laktation påverkar också fruktsamheten och immunförsvaret.

Samma näring på mindre mängd kraftfoder i roboten
I robotsystem begränsas produktionen i vissa fall av hur mycket kraftfoder kon hinner äta. Eftersom Stråla 245 är så koncentrerat får kon i sig extra mycket näring i varje tugga. Det är också extra smakligt för att ge en snabb konsumtion. Många av våra kunder med robot upplever en bättre kotrafik och ett bättre flöde med Stråla 245.

Ger utrymme för grovfoder
Stråla 245 är ett extra koncentrerat kraftfoder. Det ger möjlighet att minska kraftfodergivan för att istället få plats med mer grovfoder i foderstaten. Totalt sett kan foderkostnaden bli billigare samtidigt som mjölkproduktionen ofta ökar.

Öka antalet högmjölkare
Det finns många försök som visar att rätt aminosyra-försörjning resulterar i en ökad mjölkproduktion, ökad proteinhalt och effektivare proteinutnyttjande. Vommens produktion av mikrobprotein räcker inte till för våra högmjölkare. Komplettera med Stråla 245 så får de högvärdigt protein med rätt aminosyrasammansättning.

Tillbaka till Stråla 245