Rekryteringskviga

Kvigan – 23 månader. 600 kg

Vad producerar kvigorna? Du vet exakt hur mycket korna mjölkar. Men hur mycket växer kvigorna? Mjölken är kornas produktion. Tillväxten är kvigornas. Håll koll på den. En hög tillväxt ger en högre mjölkavkastning senare i livet, och en kortare och billigare uppfödningsperiod. Därför borde vi vara lika intresserade av kvigornas tillväxt.

Vid mellan 22-24 månaders ålder är det dags för kvigan att kalva, då ska kvigan ha nått rätt vikt. En kalvningsklar kviga ska ha uppnått 600 kg, inklusive foster inom detta tidsspann på 23 månader. Att låta kvigorna bli äldre har ingen positiv effekt. Tvärtom slås äldre kvigor ut i större utsträckning redan vid första laktationen. För att klara detta måste hon växa minst 800 g om dagen. Varje dag. Satsa därför på en lite högre tillväxt i början, för att nå målet. Läs gärna mer om tips och råd om kviguppförning i vår broschyr Nytt & Nyttigt om Nöt.

För att lyckas extra bra har Svenska Foder utvecklat Primo Kviga och Deltamin Kviga för att göra hela processen med kvigorna extra lätt. Primo Kviga är ett färdigfoder som passar från avvänjning till cirka 8 månaders ålder. Därefter rekommenderar vi grovfoder och mineralfodet Deltamin Kviga.