Rätt val av juvervårdsproduktUndvik bakterier via spenkanalen

En vanlig orsak till mastit är att bakterier tar sig in via spenkanalen och infekterar juvret. Mastitbakterier kan i princip delas upp i två grupper, kobundna och miljöbundna. Välj den juvervårdsprodukt med störst effekt mot de bakterier som din besättning behöver störst skydd mot.

Mjölksyrabaserade juvervårdsprodukter

Är skonsamma mot spenar och juver samt bevarar hudens eget immunförsvar mot smittsamma bakterier. Störst effekt visar mjölksyra-baserade produkter mot smittor orsakade av miljöbundna bakterier, exempel på miljöbundna bakterier är E. Coli och Klebsiella.

En juvervårdsprodukt med jod visar större effekt mot smittor orsakade av juverbundna bakterier som främst sprids i samband med mjölkning exempelvis S. Aureus, S. Agalactiae.

En vanlig orsak till mastit är att bakterier tar sig in via spenkanalen och infekterar juvret. Mastitbakterier kan i princip delas upp i två grupper, kobundna och miljöbundna. Välj den juvervårdsprodukt med störst effekt mot de bakterier som din besättning behöver störst skydd mot.

Mjölksyrabaserade juvervårdsprodukter är skonsamma mot spenar och juver samt bevarar hudens eget immunförsvar mot smittsamma bakterier. Störst effekt visar mjölksyrabaserade produkter mot smittor orsakade av miljöbundna bakterier, exempel på miljöbundna bakterier är E. Coli och Klebsiella.

Juvervård med jod

Visar större effekt mot smittor orsakade av juverbundna bakterier som främst sprids i samband med mjölkning exempelvis S. Aureus, S. Agalactiae.