Stalosan Basic

Stalosan Basic

Desinfektionsmedel som binder ammoniak och fukt från djurens liggyta. Stalosan Basic är ett kostnadseffektivt desinfektionsmedel. Stalosan Basic har ett lågt pH-värde vilket sänker pH värdet i stallmiljön. Det motverkar de skadliga bakterierna samtidigt som det är skonsamt mot djurens hud och slemhinnor. Den har också förmågan att suga upp fukt från stallmiljön. Kombinationen minskar utvecklingen av skadliga ämnen och ger en torrare stallmiljö. Stalosan Basic minskar pH-värdet genom att neutralisera ammoniak, svavelväte och andra skadliga ämnen, vilket leder till en förbättrad djurmiljö. Produkten kan användas när djur finns i stallet.

 

Tillbaka till Stalosan