Ketoglyk för mjölk och fruktsamhetför den nykalvade kon

Ketoglyk är ett flytande, mycket smakligt blodsockerhöjande energitillskott för den nykalvade kon. Ketoglyk tillför extra energi till kon i en smaklig flytande form som samtidigt håller blodsockernivån på en lagom nivå. Dessa båda egenskaper är viktiga för att undvika viktförlust och dålig aptit. En ko som förlorar mindre i vikt tidigt i laktationen har oftast lättare att snabbt bli dräktig igen. Blodsockernivån är också viktig för att äggstockarna ska få god tillgång till glukos. Det i sin tur är en förutsättning för normal ägglossning och god fruktsamhet. Dessutom är glukos en viktig och drivande komponent i mjölkproduktionen. Det gör att Ketoglyk ofta också ger en ökad mjölkavkastning samtidigt som fruktsamheten förbättras.

I Ketoglyk kombineras propylenglykol, glycerin och kalciumpropionat vilka alla har en blodsockerhöjande effekt. Kombinationen gör Ketoglyk både effektivt och till skillnad från ren propylen-glykol, mycket smaklig. Niacin ingår eftersom det reglerar nedbrytningen av kons fettreserver samt stimulerar mjölkproduktionen. Ge 300 ml Ketoglyk per ko och dag från två veckor före kalvning fram till åtta veckor efter kalvning, eller fram till första seminering.

Finns som 20 kg dunk och 210 kg fat.

Illustration Ketoglyk