X-ZelitX-zelit för mer mjölk och problemfri start

Låga kalciumnivåer i blodet tiden runt kalvning är vanligt och kan orsaka kalvningsförlamning, men är egentligen inte det största bekymret. Det är den subkliniska kalciumbristen efter kalvning som kostar mest. Anledningen till det är att de låga kalciumnivåerna ofta leder till en mängd följdproblem såsom sänkt fruktsamhet, mastiter och inte minst sänkt mjölkproduktion.

X-Zelit förhindrar kalciumbristen

Diagram över kalciumnivåer Kor

Utfodring med X-Zelit under sintiden aktiverar kons egna hormonsystem genom att binda kalcium från fodret och på så sätt minska upptaget av kalcium via tarmen. Vid kalvning är hon då förberedd på att genast ta upp och utnyttja kalcium maximalt från såväl fodret som från egna kroppsreserver. X-Zelit fokuserar alltså på att förhindra att problemet med låga kalciumnivåer i blodet uppkommer (se diagram).

När kalciumbristen förhindras elimineras också de med den kopplade problemen runt kalvning samtidigt som mjölkproduktionen gynnas. Vi rekommenderar att X-Zelit fodras till alla kor inför andra kalvningen och därefter.

En väl beprövad produkt med goda resultat

X-Zelit har under alla år visat sig kunna minska förekomsten av kalvningsförlamning drastiskt. Men också i besättningar där kalvningsförlamning i stort sett inte förekommer har man visat att X-Zelit ger en ökad mjölkavkastning och lägre celltal.

Under 2017 genomfördes på det välrenommerade Cornell University i USA ett försök. Trots att korna redan avkastade ca 15 000 kg så ökade den grupp som fick X-Zelit sin avkastning med ytterligare 0,8 kg ECM per dag. 
Läs mer om försöksresultaten med X-Zelit

3 produkter med X-Zelit

Det finns 3 olika sätt att fodra X-Zelit till dina kor. Som ren X-Zelit, i ett foder tillsammans med högvärdigt protein och skyddat metionin eller i en produkt med både X-Zelit och sintidsmineral.

X-Zelit

Originalet - två sätt att fodra

500 g de sista två veckorna 150 g hela sintiden

Easy-X

X-Zelit & protein

2 kg de sista två veckorna

X-Zelit Complete

X-Zelit & sintidsmineral

400 g hela sintiden

X-Zelit

Tillskott för mer mjölk och problemfri start på laktationen. X-Zelit är originalprodukten, 100% X-Zelit, som motverkar kalvningsförlamning, ökar mjölkproduktionen, minskar risken för mastiter och förbättrar fruktsamheten. Att fodra 500 g X-Zelit om dagen de sista 2 veckorna innan kalvning, från och med andra kalvningen, är fortfarande det bästa alternativet.

Ett annat sätt som passar bättre i vissa besättningar är att ge en mindre giva, 150 g per dag, under hela sintiden. Försök visar att detta också är en fungerande strategi. Resultat; 0,6 kg mer mjölk, sänkt cellhalt och lägre andel djur med celltal över 200 000 per ml jämfört med de som inte fick någon X-Zelit. Oavsett vilken strategi du väljer ska du alltid fodra en sintidsmineral under hela sintiden. Utfodringen av X-Zelit ska alltid upphöra vid kalvning.

NYHET!

Easy-X

Kraftfoder med X-Zelit, bypassprotein och extra metionin. Easy-X är ett smidigt sätt att förbereda sinkorna inför kommande laktation. Easy-X förser sinkon med rätt mängd X-Zelit samtidigt som hon får rikligt med bypassprotein, dvs AAT samt extra vomskyddat metionin. Metionin är viktigt för att upprätthålla en effektiv leverfunktion, få en bra start på laktationen samt en högre mjölkproduktion. För att gynna  immunförsvaret och råmjölkskvaliteten behöver sinkon extra protein av god kvalitet. Det är också den här perioden, närmast inpå kalvning som konsumtionen sjunker samtidigt som näringsbehoven ökar. Bara grovfodret räcker inte till.

Med Easy-X blir kon bättre förberedd för övergången till laktationen samtidigt som hon tack vare X-Zelit undviker kalciumbrist. Du fodrar 2 kg Easy-X per ko och dag under de sista två veckorna innan kalvning. Fortsätt utfodringen med ditt vanliga sintidsmineral fram till kalvning. Utfodring med Easy-X ska alltid upphöra vid kalvning.

X-Zelit Complete

X-Zelit och sintidsmineral i samma produkt. För att minimera antalet produkter som ska hanteras och doseras finns X-Zelit Complete. Det är en produkt som innehåller både sintidsmineral, motsvarande  Deltamin Sin, och X-Zelit. 

Genom att utfodra 400 g per dag under hela sintiden får sinkon i sig ett välbalanserat sintidsmineral i kombination med X-Zelit.

Med en patenterad produktionsprocess som ger produkten en struktur i form av VitaCaps blir produkten extra smaklig. Utfodringen av X-Zelit Complete ska alltid upphöra vid kalvning.