Framåt tillsammans!

Att åstadkomma så bra resultat som möjligt på gårdsnivå – det är vårt övergripande mål

Sedan Fodermix fusion med Svenska Foder jobbar vi idag aktivt tillsammans för att driva utveckling och resultat framåt. I vår grupp kan vi erbjuda både färdigfoder och specialanpassade premixprodukter till den svenska marknaden. Och via Vilofoss, som är den vitamin- och mineralverksamhet som vår ägare bedriver, får vi ett välbehövligt internationellt perspektiv. Tillsammans ger det oss just den professionella kompetens som ska ge resultat i din verksamhet.

Men det räcker inte. Utan dig som producent är en verklig sådan utveckling inte möjlig. Därför ger dina erfarenheter på gårdsnivå oss utmaningen och inspirationen att fortsätta hitta utfodringssätt och foderutveckling som ökar lönsamheten.

Din verklighet sporrar oss. Nu kör vi!

 

Försäljningschef Svenska Foder
Olof Månsson
Produktchef & försäljningschef
Placeringsort: Knästorp
Gris nutritionist
Tel: 010–130 83 12


Thea Kristensson
Säljare
Placeringsort: Grillby
Specialkompetens: Färdigfoder, gårdsanpassade premixer och koncentrat till hemmaproducerat foder samt tolkning av produktionsuppföljning.
Tel: 010–130 29 33


Louise Lundahl
Säljare
Placeringsort: Vara (Fodermix)
Specialkompetens: Gårdsanpassade premixer och koncentrat till hemma- producerat foder.
Tel: 0512–620 86


Jörgen Henriksen
Säljare
Placeringsort: Vara (Fodermix)
Specialkompetens: Gårdsanpassade premixer och koncentrat till hemmaproducerat foder samt biprodukter.
Tel: 0512–620 81


Magdalena Bengtsson
Säljare
Placeringsort: Knästorp
Specialkompetens: Färdigfoder samt skötsel och rutiner i smågrisproduktion.
Tel: 010–130 29 26

 

 


Kategorier i: , ,