Frisk och sund vara – ett måste vid foderproduktion

För att kunna producera ett foder som är smakligt, riskfritt samt ger högpresterande djur krävs en noggrann kontroll av ingående råvaror.

Spannmål, som är en stor och viktig råvara i de flesta foder, måste lagras rätt annars finns risk för mögelangrepp och toxinbildning (gifter).

De svampar som bildas vid felaktig lagring kallas lagringsmögel och består till största delen av Penicillium- och Aspergillus-arter.

Det finns även en del fältsvampar som kan bildas då det är varm och fuktig väderlek, oftast då spannmålen skördas under den senare delen av säsongen, en av dessa är Fusarium.

De flesta av dessa mögelarter kan bilda toxiner som påverkar djuren på olika sätt där allt från fodervägran till svåra inre skador förekommer.

Svenska Foder säkerställer kvalitén på spannmålen till foderproduktion genom att hygienanalysera samtliga partier som används och får på så sätt ett smakligare och säkrare foder som ökar produktionen hos kunderna.

Optilab - din analyspartner

Med över 30 års erfarenhet av analyser av foderprodukter, grovfoder och spannmål, såväl kemiska som bakteriologiska, samt av analystjänster inom vår koncern arbetar Optilab med kvalitet.

Optilab levererar snabba och säkra kvalitetsanalyser för spannmålsprodukter.

Opitlab logotyp
Optilab Logotyp

Kategorier i: , , , , , , ,