Gödslingsråd – Höstvete

Är du redo för våren?

Bild på en tabell om gödselråd Höstvete
Figur 2. Exempel på gödslingsstrategier med NPK som grundgiva. I alternativ 1, 2 och 4 passar oftast NPK-produkten även till vårsädens huvudgiva. I alternativ 3 används en NPK med högre innehåll av P och K. I alternativ 5 används YaraMila Höst på hösten och vid behov även NPK på våren, annars N. Källa: Yara.


Kategorier i: ,