Grisnytt Nr 1 2018

Utnyttja potentialen

Jag vill börja med att passa på att önska er all en god fortsättning på 2018. Ett nytt år med nya möjligheter.

Svensk grisproduktion står sig väl i ett internationellt perspektiv. Dessutom har produktionspotentialen ökat i våra Svenska svinbesättningar tack vare det nya avelsmaterialet. Suggorna har stor potential att producera många smågrisar och slaktsvinen har hög tillväxtpotential.

Bäst konkurrensförmåga får vi om vi utnyttjar denna potential optimalt. Här har vi, som väl är, flera aspekter att jobba med. Ett av dem är smågrisöverlevnaden.

I detta nummer kan ni läsa om YoghurLac en syrad mjölkprodukt som rätt använd ökar smågrisöverlevnaden.

Som vanligt kommenterar Pontus och Per-Arne situationen på råvarumarknaden.

Försäljningschef Svenska Foder

Olof Månsson
Produktchef Grisfoder


YoghurLac

För att utnyttja dagens suggors stora potential räcker det inte med att hon får många levande födda smågrisar utan det gäller också att de överlever.

Bild på logotype Utnyttja potentialen

YoghurLac är en energirik syrad mjölkprodukt med ett högt innehåll av mjölksyrabakterier och elektrolyter. Det används som tillskottsfoder i digivningsperioden och runt avvänjning för att bidra till en sund mag- och tarmfunktion och upprätthålla vätskebalansen. Rutinmässig användning av YoghurLac ökar smågrisöverlevnaden och underlättar avvänjningen. YoghurLac blandas med ljummet vatten och utfodras i långtråg eller i smågrishörnan.

YoghurLac är en väl sammansatt produkt bestående av:

  • Mjölkpulver som ger lättillgänglig näring och högsmakligheten.
  • Mjölksyrabakterier vilka stabilisera mag- och tarmkanalen.
  • Mjölksyra som bidrar till lågt pH som förhindrar tillväxten av E-coli samt en fräsch smak.
  • Laktos, eller mjölksocker, som är en effektiv och lättsmält energikälla.
  • Elektrolyter vilka bidrar till optimal salt och vätskebalans i mag- och tarmkanalen.

I diperioden används YoghurLac med fördel i stora kullar där suggan inte producerar tillräckligt med mjölk, i kullar där suggan drabbats av MMA, i kullar med risk för diarré och i kullar med små och svaga smågrisar. I denna period blandas 125 g YoghurLac pulver i 1 liter ljummet vatten och ges i fri tillgång två gånger per dag i 4-5 dagar (totalt ca 1 kg YoghurLac per kull).

Vid avvänjning används YoghurLac till kullar/boxar där grisarna halkat efter, där grisarna fått diarré och efter behandling. I denna period blandas 125 g YoghurLac pulver i 2 liter ljummet vatten (räcker till ca 8 smågrisar) och ges två gånger per dag i 8–12 dagar. Det är viktig att alla smågrisar kan äta samtidigt. För att öka intaget av foder kan blandningen hällas på torrfoder.

YoghurLac är ett utmärkt hjälpmedel för att utnyttja potentialen i modern smågrisproduktion!

Röst från fältet:
Peter Larsson på Longs smågris

YoghurLac fungerar bättre än vanlig saltbalans till diarrégrisar. YoghurLac ger bättre stabilitet i magen och är smakligt. YoghurLac ger inga besvär med flugor.

Hör gärna av er till någon av oss så berättar vi mer.

YoghurLac tillhandahållas av Svenska Foder och Fodermix.


Bild på tröskor som skördar

Marknadsorientering

Spannmål

Av Per-Arne Gustafsson, Spannmålschef

Under januari har spannmålsmarknaden i Sverige inte rört sig speciellt mycket vad gäller priser. Det finns efterfrågan till export på vete, foderkorn och industrihavre.

Priserna på vete är relativt låga, men hålls uppe av den svaga svenska kronan mot Euron. Ny skörd på vete är för stunden högre prissatt kopplat till klart lägre höstsådd i framförallt de nordiska länderna.

På ekomarknaden så har priserna planat ut på en hög nivå. Tillgången är också något bättre än föregående år vid samma tidpunkt.

Svenska Foder använder enbart svensk spannmål i ekosortimentet.

Proteinråvaror

Av Pontus Eriksson, Inköpschef råvaror

De senaste veckorna har sojamjölspriserna på CBOT stigit. De har också tagit med sig höjningar på fysisk vara i Europa, även övriga proteiner har följt med på denna trend. Sojan har varit en drivande faktor men en annan viktig orsak är att tidigare överskott på mellanproteiner (rapsmjöl etc.) har vänt till ett underskott av dessa produkter.

Vädret i Sydamerika och främst då i Argentina där det kommit mindre regn än väntat gör att det kommer bli en skördeminskning där, dock ser det nu bättre ut i prognoserna och priser är för närvarande lite fallande från den tidigare toppnoteringen.

I Brasilien ser det bra ut men det har varit lite förseningar av skörden samt en del logistikproblem. När den förväntade rekordskörden av soja i Brasilianen kommer i marknaden så borde det pressa priserna. Det vill säga om allt går som det ska; logistik, väder etc.


Kategorier i: