Grisnytt Nr 4 2018

Framåt tillsammans

Sedan Fodermix fusion med Svenska Foder jobbar vi nära tillsammans för att driva utveckling och resultat ihop. Det blir ett samlat sätt att använda erfarenheter och kunskaper för att åstadkomma förändring och förbättring ute på gårdsnivå. Framåt tillsammans är mottot. Och det är bara tillsammans med er som är producenter, som vi kommer att lyckas.
En av de utmaningar som vi måste möta Framåt tillsammans är avvänjning utan medicinsk nivå av zink. I detta nummer kan ni läsa om PrimeFeed Safe konceptet, en kombination av ett nytt avvänjningsfoder och råd och tips för en lyckad avvänjning. Pontus och Per-Arne kommenterar också situationen på den för tillfället avvaktande råvarumarknaden.
Jag vill tacka er alla för det gångna året och önskar er alla en vilsam Jul och Nyårshelg!

Försäljningschef Svenska Foder
Olof Månsson
Produktchef & försäljningschef
Placeringsort: Knästorp
Gris nutritionist
Tel: 010–130 83 12


Thea Kristensson
Säljare
Placeringsort: Grillby
Specialkompetens: Färdigfoder, gårdsanpassade premixer och koncentrat till hemmaproducerat foder samt tolkning av produktionsuppföljning.
Tel: 010–130 29 33


Louise Lundahl
Säljare
Placeringsort: Vara (Fodermix)
Specialkompetens: Gårdsanpassade premixer och koncentrat till hemma- producerat foder.
Tel: 0512–620 86


Jörgen Henriksen
Säljare
Placeringsort: Vara (Fodermix)
Specialkompetens: Gårdsanpassade premixer och koncentrat till hemmaproducerat foder samt biprodukter.
Tel: 0512–620 81


Magdalena Bengtsson
Säljare
Placeringsort: Knästorp
Specialkompetens: Färdigfoder samt skötsel och rutiner i smågrisproduktion.
Tel: 010–130 29 26


Tillskott till grisar
PrimeFeed Safe möter avvänjning utan zink

Svenska Foder presenterar PrimeFeed Safe – ett nytt koncept som möter förbudet för användande av zink i medicinska nivåer i smågrisfoder som slår igenom 2022. Sedan beslutet kom har vi inom DLG-koncernen arbetat intensivt på att finna en lösning. Redan nu har vi tillsammans tagit fram ett fullgott alternativ.

PrimeFeed Safe är ett avvänjningsfoder särskilt framtaget för att klara avvänjningen av smågrisar utan medicinska nivåer av zink. PrimeFeed Safe bygger på en noggrann kombination av råvaror och en näringssammansättning som främjar tillväxt, hälsa och tidig utveckling av tarmen. En kombination av viktiga tillsatser säkerställer hög immunstatus, högt näringsutnyttjande och skydd mot oönskade mikroorganismer. En lyckad avvänjning kräver förutom rätt foder även en rad skötselåtgärder. För att du skall lyckas fullt ut bygger PrimFeed Safe konceptet även på tips och råd för detta. Dessa råd får du som använder PrimeFeed Safe självklart tillgång till och hjälp att implementera.

Som föregångare till det nya konceptet PrimeFeed Safe, utfördes tidigare i år ett försök på Danmarks grisbranschs egen försöksverksamhet SEGES. I det här försöket mättes daglig tillväxt, dagligt foderintag och foderomvandling. Här visade det sig att försöksledet med DLG-koncernens- konceptet presterade lika bra som försöksledet med 2500 ppm zinkoxid och bättre än försöksledet utan 2500 ppm zinkoxid. Inte heller behandlingar för diarré skilde sig mellan DLG-konceptet och försöksledet med 2500 ppm zinkoxid. När nu PrimeFeed Safe nu presenteras på den svenska marknaden som det allra första alternativet, är det en vidareutveckling av DLG-konceptet som testades i SEGES.

PrimeFeed Safe tillverkas i våra fabriker i Tågarp och Fodermix och kan levereras i hela Sverige. Vi tillhandahåller den både i bulk och storsäck. Tillsammans med fodret erbjuder vi konkreta tips och råd för att lyckas med avvänjningen. Kontakta någon av oss i Svenska Foders Grisgrupp så berättar vi mer! Framåt tillsammans lyckas vi! Läs mer om konceptet
på nästa sida.

PrimeFeed Safe-konceptet bygger på följande:

  • Råd och tips för en lyckad avvänjning
  • Bästa råvarorna med hög smältbarhet och en kombination av viktiga tillsatser
  • Rätt aminosyrabalans för att säkerställa en god tillväxt och optimal tarmutveckling
  • Rätt fiberbalans för att säkerställa god tarmhälsa och optimal utveckling av tarmen
  • Kombination av syror som sänker pH i magen och har antibakteriell effekt
  • Hög vitaminisering för optimal immunstatus
  • Organiskt bundet zink för optimal immunstatus och tarmhälsa
  • Organiskt bundet Selen för optimal immunstatus
  • Enzymer för att öka utnyttjandet av näringsämnena
  • ContraFlam Advanced antiinflammatorisk kombination av tanniner, phenoler och fulvosyra

Viktiga datum för beställning runt jul och nyår

Det är många helgdagar runt Jul och Nyår i år. Vi kommer att vid behov leverera foder lördagar och söndagar för att kunna hålla still de helgdagar som sammanfaller i veckorna. Som vanligt gäller att ju bättre framförhållning vi får i beställningarna ju lättare är det för oss att tillgodose era önskemål.

Här kommer dock några viktiga deadlines att hålla reda på.
För leverans innan Jul: beställning före kl. 11:00 den 19/12
För leverans innan Nyårsafton: beställning före kl. 11:00 den 21/12
För leverans innan Trettondagen: beställning före kl. 11:00 den 2/1


Marknadsorientering Proteinråvaror

Av Pontus Eriksson, Inköpschef råvaror

Sojamarknaden har rört sig sidledes sista tiden utan egentligen några större nyheter. Stor skörd i USA är i hamn samt att det är stora lager sedan tidigare. I Sydamerika framför allt Brasilien har sådden gått som på räls och det förväntas både en tidig och rekordstor skörd som kommer komma och pressa marknaden tidigt nästa år. Mycket fokus har varit och är på handelskriget mellan Kina och USA och senaste ryktet är att Kina köpt en del volym i USA.

Om nu vädret fortsätter vara gynnsamt i Sydamerika och allt faller på plats så förväntar vi stabila till fallande priser framöver. En osäkerhetsfaktor är dock vad som händer med den svenska valutan och kommande räntenivåer från riksbanken.

Marknadsorientering Spannmål

Av Per-Arne Gustafsson, Spannmålschef

Spannmålspriserna har också rört sig i sidled under november och december. Det är Ryssland och Ukraina som fort-sätter att exportera mycket spannmål, främst vete. Detta håller tillbaka de prishöjningar som annars varit att vänta på grund av torkan i Norra Europa.

Värst har det varit i Norge och i Sverige. Om exporten vid Svarta Havet skulle minska kommer troligen priserna kunna gå upp en bit till. Även USA har levererat ett par större båtar med vete till medelhavsländerna, t ex Algeriet och Marocko. Det är Trumps handelskrig med Kina som tryckt ner priserna på vete, majs och soja på Chicagobörsen. I Sverige görs inte jättemycket affärer. De som görs ligger fortsatt på en relativt hög nivå. Importspannmålen trycker priserna något men samtidigt tar spannmålen slut på många gårdar och man tvingas köpa. Det är dock långt till ny skörd, mycket kan hända.

 

 


Kategorier i: