Rundbalsnät & Garn

Rundbalsnät

För emballering av rundbalar. För att lyckas bra är det viktigt att använda rundbalsnät av hög kvalité. Till exempel att man har en hög dragstyrka så man skapar kompakta balar och därmed hindrar syreinsläpp. Vi marknadsför nät från Piippo i Finland och RKW i Tyskland. Piippo är den enda nordiska tillverkaren av  rundbalsnät. De håller en mycket hög kvalité, både på produkter och produktion. Produkterna heter Piippo Hybrid och Magic Blue. Från Tyskland kommer det välkända nätet Rondotex Evolution.

Piippo Hybrid

Piippo Hybrid är ett mycket starkt nät som kommer från Piippo Oy från Finland. Den enda nordiska tillverkaren av emballeringsprodukter. De håller en mycket hög kvalitet, både på produkter och produktion. Nätets draghållfasthet har redan ökats till 290 kg tack vare kontinuerlig produktutveckling. Nätet är förmodligen starkast på hela marknaden. Dragstyrkan ligger 15 % högre än hos normala rundbalsnät. Den unika råmaterialskombinationen tillsammans med det innovativa produktionskonceptet har möjliggjort produktion av en 4 000 meter lång nätrulle, med vilken du kan bala nästan 400 balar. Ett längre, starkare och lättare rundbalsnät. Piippo Hybrid känner du igen på den vita färgen och den gröna kanten, som underlättar placeringen av nätet i maskinen. Den nya Multicorehylsan lämpar sig för 1,23 m och 1,25 m breda balningsmaskiner och nätet sprids nu ännu bättre på balen än tidigare. Dessutom har nätets skäregenskaper förbättrats. Våra tester har visat att Piippo Hybrid lämpar sig för balningsmaskiner från alla producenter världen runt. Piippo Hybrid har en markering på nätet när rullen börjar ta slut.

Piippo Magic Blue

Piippo Magic Blue är ett funktionssäkert och användarvänligt ljusblått rundbalsnät, vars ena kant fått en grön färg. Rundbalsnätet breder ut sig perfekt över balens hela bredd och gör den tät. Produkten lämpar sig speciellt väl för äldre balningsmaskiner, vars justeringsmarginaler har utnyttjats fullt ut. Piippo Magic Blue är Piippos traditionella rundbalsnät, vars dragstyrka ligger på 280 kg. Piippo Magic Blue har en markering på nätet när rullen börjar ta slut.

Rondotex Evolution

Rondotex Evolution, nätet med röd kant, är ett omtyckt nät som har funnit sedan näten introducerades på lantbruksmarknaden. Har ett gott anseende och har varit med att utveckla näten till vad de är idag. Förpackningen från Rondotex har integrerade hantag. Lättare hantering och transport i butik och på fält.

Kännetecken:

  • Enkel hantering.
  • Sidomarkering för enklare funktion.
  • Röd ändmarkering.
  • Kant till kant – teknik.
  • Miljöanpassade.
  • Producerad i Tyskland

Rondotext har en markering på nätet när rullen börjar ta slut.

Garn

Garn används vid emballering av fyrkantsbalar, småbalar samt rundbalar där man inte använder nät. Olika dimensioner till olika ändamål. Det är viktigt att kontrollera vilken den verkliga dimensionen är då den uppger hur många meter garn det är per kilo. Vi har ett komplett sortiment som tillverkas av Piippo Oy i Finland. Nordens enda tillverkare av syntetgarn.

Piippo Pressgarn

Tack vare Piippos ”Real Runnage-koncept” och sin höga specifika styrka erbjuder Piippos pressgarn 10-20 % mer längd än konkurrenternas motsvarande produkter, utan att ge avkall på knutstyrkan. Piippo pressgarn tillverkas med Firm Film – teknik. Tack vare detta är garnen de mjukaste på marknaden och knutstyrkan av toppklass. Tack vare det mjukare garnet är livslängden av balningsmaskinens metalliska bruksdelar, såsom knytarna, längre.