Mindre intensiva blandningar EkoEkologiska vallfröblandningar

Götaland & Södra Svealand

GEV Stabil

GEV Stabil är en mycket populär blandning som passar väl för köttproduktion. Basen av timotej, ängssvingel och engelskt rajgräs gör GEV Stabil till en populär blandning, där kombinationen av röd- och vitklöver både borgar för en jämn baljväxtandel över åren såväl som proteininnehåll i grovfodret.

 • 40 % Timotej
 • 28 % Ängssvingel
 • 15 % Engelskt rajgräs
 • 12 % Rödklöver
 • 5 % Vitklöver

 


GEV Klassic

GEV Klassic är en uthållig blandning väl anpassad för köttproduktion. GEV Klassic har uthålliga gräs i timotej och ängssvingel. Tillsammans med rödklövern passar blandningen väl till köttproduktion, när klöverandelen minskat vallår 2 kan den även användas för hö/hösilage.

 • 55 % Timotej
 • 30 % Ängssvingel
 • 15 % Rödklöver

 


Norra Svealand & Norrland

GEV Reko

GEV Reko är en härdig blandning anpassad för många soltimmar i den nordliga växtzonen. En säker och härdig blandning med timotej som dominerande gräs och väl avvägd baljväxtandel som tillsammans borgar för en god kvalitet på grovfodret. Speciellt anpassad för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar.

 • 65 % Timotej
 • 20 % Ängssvingel
 • 15 % Rödklöver