Håll koll på dina preparat och vad du ska göra i fält

Under vintermånaderna då det kan vara lite mindre hektiskt i ett lantbruksföretag, bör man passa på att bland annat göra en översyn av sitt kemlager. Ingemar Gullberg är ansvarig för Växtskydd i Svenska Foder.

Vintern är ett bra tillfälle att gå igenom vad man har för växtskyddspreparat hemma. Det finns utrymme för att gå igenom samtliga växtskyddsmedel på lagret samt kontrollera huruvida de är godkända för användning eller inte.

– Det sker löpande förändringar i registreringarna av växtskyddsmedel, berättar Ingemar Gullberg, ansvarig för växtskydd i Svenska Foder. Det kommer nya produkter på marknaden och andra blir förbjudna och åter andra får ändrade godkännande i förhållande till användning.

– Kända produkter som Bumper, Monitor, Plenum 50 WG, Reglone, Stereo och Tiro med flera har sista användningsdatum i början av 2020, fortsätter han. Ett annat exempel är Boxer som fått restriktioner på användningen som gäller från den 1 augusti 2020.

Som konsekvens av att det kan bli olagligt att förvara lagligt inköpta växtskyddsmedel, kan det vara klokt, att se till att de äldst inköpta preparaten står främst på hyllan – så att det alltid är dessa som används först.

En uppdelning och placering av medlen efter vilken gröda de kan användas i, kan också vara en säkerhetsåtgärd för att undgå felsprutning. Varje år finns det dessvärre tillfällen där ett felvalt preparat får allvarliga konsekvenser och medför skador i grödan och bortsprutningar.

Kunde inte hitta någon personal.

Behöver du fylla på lagret? Här hittar du våra växtskydd


Taggar: ,

Kategorier i: ,