Hantera risk på ett intressant sätt

Hur minskar du prisrisken och gör det enklare att planera dina investeringar, sätta budget och kommunicera med din bank? Risk Management, som Svenska Foder nu presenterar, gör det möjligt för dig att säkra ett minimipris på din spannmålsförsäljning, medan du fortsatt har möjlighet att delta i marknaden och få ett bättre avräkningspris.

Riskstyrning blir allt viktigare. Banker och kreditinstitut ställer höga krav på lantbrukare att ta större ansvar för prisrisken. Eftersom ökad politisk instabilitet runt om i världen och att priserna på börsen i högre grad påverkas av grödans kvalitet och marknadens förväntningar på skörden, måste man som lantbrukare göra en noggrann bedömning. De globala väderförhållandena gör det också knepigt att förutse skördeutgången.

Det är i en sådan tid Svenska Foders Risk Management blir särskilt intressant. Det är ett koncept som hjälper till att styra risk och optimera intjäning.

– Vi har testat Aktivt och Passivt kontrakt tidigare, men efter några år med stora utmaningar inom spannmålshandeln, är tiden mycket mer mogen för detta koncept, konstaterar Carsten Klausen, VD för Svenska Foder. I Danmark har denna typ av handel funnits under flera år och med gott resultat. Det är ett sätt för lantbrukaren att själv ta kontroll över handeln med sin spannmål och säkra upp sina kontrakt – för att ge god struktur på den budget man sätter.

Två produkter kommer Svenska Foder att erbjuda från och med årets skörd är: RM Aktiv Upp och RM Passiv Upp.

– RM Aktiv Upp kräver att du själv bestämmer när du ska stänga kontraktet, när du värderat att priset är på en fördelaktig nivå för dig, berättar Victor Ebel, som tillsammans med Carsten Klausen har fokus på spannmålshandel i Svenska Foder. Om inte börspriset stiger, har du fastställt lägstapriset till det pris som gäller då du upprättar kontraktet. Har du inte stängt kontraktet innan terminen löpt ut, löper kontraktet ut automatiskt.

– RM Passiv Upp kräver inte lika mycket av dig som lantbrukare, fortsätter Victor. Du kan vara passiv och låta marknadsutvecklingen arbeta för dig, eftersom du får ett genomsnittspris. Om inte börspriset stiger har du fastställt ett lägstapris vid det pris som du får den dag du upprättade kontraktet.

Det passiva kontraktet stängs automatiskt när terminen löper ut. Resultatet beräknas som ett genomsnitt av perioden. Om börspriset skulle falla under minimumpriset – en eller flera dagar under perioden – används minimumpriset vid beräkning av genomsnittet.

Läs mer om Risk Management här.

 


Carsten Klausen
VD Svenska Foder

Victor Ebel
Victor Ebel
Spannmålsansvarig


Kategorier i: , , ,